Informuojame, kad gauta UAB „Ekostruktūra“ parengta UAB „Elektrum Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – šešių vėjo elektrinių Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakininkų, Bukaltiškių kaimuose ir Velžio seniūnijos Tautkūnų ir Pajuodžių kaimuose statybos ir eksploatavimo informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2023-09-26 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (31).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 50 punkto nuostatomis Panevėžio rajono savivaldybės administracija paskelbia savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-09-26;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Elektrum Lietuva“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: šešių vėjo elektrinių Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakininkų, Bukaltiškių kaimuose ir Velžio seniūnijos Tautkūnų ir Pajuodžių kaimuose statyba ir eksploatavimas;
  4. PŪV vieta: Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakininkų, Bukaltiškių k. ir Velžio sen. Tautkūnų ir Pajuodžių k.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17d0FF06ahcluRpBxf211lvFNs27LcFmR

arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (31);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).


Architektūros skyriaus informacija

image_print