Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“  direktorė Daina Murauskienė kartu su mokytojomis Ramute Adomaviče ir Inga Širmuliene  gegužės 16-23 dienomis įgyvendindamos Erasmus+ KA1 projektą „Žalia ateitis“ dalyvavo stebėjimo mobilume Graikijoje, Atėnuose, dvejose pradinėse mokyklose. 3-iojoje Atėnų pradinėje mokykloje pedagogės susipažino su Frene pedagogikos metodu, gilino žinias apie projektinio metodo pritaikymą ugdyme. Aiškinosi kaip projektinę veiklą vykdo ir plėtoja bendradarbiaudami skirtingų dalykų mokytojai savo pamokose. Gilino žinias tvarumo klausimais. Susipažino su Graikijos švietimo politika, įstaigos vadovo veikla, pasidalintos lyderystės idėjų sklaida mokykloje. Atėnų 2-oje pradinėje mokykloje apžiūrėję lauko ir vidaus erdves, dalyvavo pamokose ir stebėjo kaip integruoti gamtosaugines temas į skirtingas ugdomąsias veiklas, kaip taikyti aktyvius ugdymo metodus pvz.: žaidimą, teatro elementus ir kt. pamokose.

Visa komanda pasisėmė naujos patirties ieškant partnerių, bendraujant su visos mokyklos bendruomene, t.y. mokiniais, skirtingų ugdomųjų dalykų mokytojais ir specialistais švietimo politikos ir aplinkosauginėmis temomis.


 

image_print