Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 patvirtinto Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metams tvarkos aprašą. Vadovaujantis šiuo aprašu numatoma pritaikyti būstą vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Panevėžio rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2018 m. būstams pritaikyti skirta 4 019,28 Eur. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 140 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (5 320 Eur).

Vieno keltuvo (lifto) pirkimo ir įrengimo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 140 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (5 320 Eur).

Esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimams, gali būti perkamos sensorinės pagalbos priemonės (pasunkintos antklodės, liemenės, batutai, sūpynės, hamakai, kamuoliai ir pan.), skiriama ne didesnė nei 50 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (1 900,00 Eur). Dėl šių sensorinės pagalbos priemonių turi būti pateikta gydytojo 027/a formos pažyma.

Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai, auginantys vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, dėl būsto pritaikymo gali kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 27, 112 kabinetą.

Prašymai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. (imtinai).

Informacija teikiama telefonu (8 45) 46 65 37.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-18 12:00

image_print