Dėmesio!

Panevėžio rajone spalio 20-25 d. (pagal atskirą grafiką) 65-iose seniūnaitijose vyks seniūnaičių rinkimai. Kandidatų eiti šias pareigas registracija jau prasidėjo, baigsis likus 7 kalendorinėms dienoms iki rinkimų (registracijos terminai priklauso nuo konkrečios seniūnaitijos rinkimų datos). Kandidatus gali siūlyti tik tos seniūnaitijos gyventojai ir bendruomeninės organizacijos, kurioje renkamas seniūnaitis. Kandidatus eiti seniūnaičio pareigas kviečiame pateikti savo seniūnijos seniūnui. Seniūnaičiu gali būti pilnametis, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jis renkamas.


Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Seniūnaičiai renkami 4 metų kadencijai. Seniūnaitis atstovauja ne konkretaus asmens, o  kolektyvinius, aktualius bendruomenei interesus. Seniūnaičio funkcijos – tai visi reikalingi veiksmai, kurie atliekami bendruomenės interesais. Seniūnaitis gali savo kompetencijos ribose kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, kitus asmenis su prašymais, siūlymais, reikalavimais, teikti atsakymus į paklausimus; pareikšti nuomonę dėl priimamų sprendimų; dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbe ir pareikšti gyventojų nuomonę, teikti siūlymus; gauti išmoką su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.


Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-09 15:01

image_print