Bernatonių kaimo bendruomenė įgyvendina unikalų projektą – bendruomenės namų patalpose įkurs Savijautos gerinimo centrą. Šių metų gegužę Bernatonių bendruomenės visuotiniame susirinkime buvo pritarta idėjai kurti bendruomeninį verslą bei teikti paraišką Panevėžio rajono vietos veiklos grupei pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“. Parengta projekto paraiška ir verslo planas, pateikta iki nurodyto termino Panevėžio rajono vietos veiklos grupei pagal paskelbtą Nr. 29 kvietimą teikti paraiškas. Rugsėjį pasirašyta vietos projekto „Savijautos gerinimo centro įkūrimas“ finansavimo sutartis su Panevėžio rajono vietos veiklos grupe ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie LR žemės ūkio ministerijos.

Skirta paramos suma – 47 tūkstančiai 484 eurai pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“. Panevėžio rajono savivaldybės administracija projektui įgyvendinti skyrė 11870,95 Eur.

Bernatonių bendruomenė turi papildomai prisidėti nuosavomis lėšomis daugiau nei 5 proc. projekto vertės, nes ženkliai padidėjo planuotų pirkti prekių ir būtinų paslaugų kainos.

Projekto veiklos bus vykdomos Bernatonių bendruomenės namų patalpose, kurios valdomos panaudos teise ir priklauso Panevėžio rajono savivaldybei. Projekto įgyvendinimo pradžia 2022-09-13, pabaiga – 2023-08-31. Centro atidarymas planuojamas projekto įgyvendinimo pabaigoje, sukūrus vieną darbo vietą, kurią įsipareigota išlaikyti projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Savijautos gerinimo centre planuojama teikti treniruoklių nuomos, limfodrenažinio bei sauso masažo paslaugas, vyks užsiėmimai su treniravimosi sistema vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, bus teikiama įrangos ir namų ūkio priemonių nuomos paslauga asmeniniams renginiams ir šventėms.

Projektu siekiama prisidėti prie socialinės ir ekonominės atskirties mažinimo, tikimasi sukurti bendruomeninį verslą, kuris leis mažinti gyvenimo kokybės skirtumus tarp miesto ir kaimo. Sukurtas bendruomeninis verslas leis tenkinti kaimo žmonių poreikius, kurie gerina žmonių savijautą ir užtikrina paslaugų prieinamumą.

Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio rajono savivaldybei už nuolatinį bendruomenės idėjų palaikymą ir finansinę paramą bendruomenės vykdomų veiklų bei projektų įgyvendinimui, taip pat dėkojame bendruomenės nariams, rėmėjams ir kt. geros valios žmonėms patikėjusiems bendruomeninio verslo idėja.


Bernatonių bendruomenės informacija

image_print