Liepos 22 d. vakarą net ir gamta leido Bernatoniams švęsti 20-ies metų gimtadienį. Bernatonių bendruomenė šventė veiklos dvidešimtmetį.

Į bendruomenės šventę atvykstančių laukė paruošti staleliai su vaišėmis. Šventę vedė Audronė ir dalyviams dainas dovanojo atlikėjas Vitalijus Pauliukas.  Įteiktos atminimo dovanėlės 20 metų bendruomenės nariais išbuvusiems nariams, padėkota aktyviausiems ir savo dideliais darbais prisidedantiems prie bendruomenės veiklos bendruomenės nariams ir pirmininkei Rėdai Onai Manikienei. Šventėje dalyviai nestokojo geros nuotaikos ir skambėjo linksma muzika iki pat sutemų…

Renginys iš dalies finansuotas projekto „Bernatonių bendruomenės 20 gimtadienio renginys“ finansuojamo pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis.

Jau kitą dieną po gimtadienio šventės Bernatonių bendruomenės narių grupė išsiruošė į Kėdainius ir jų apylinkes. Įsibėgėjusi vasara jau ritasi į antrąją pusę. Soduose ir daržuose bręsta derlius. Visomis spalvomis tviska gėlynai, o žmogui norisi ne tik savo namuose visu tuo džiaugtis, bet ir pamatyti kažką daugiau, atitrūkti nuo kasdienybės, patirti naujų įspūdžių. Kelionėje įdomu buvo viskas. Kėdainių senamiestis pelnytai vadinamas ketvirtuoju Lietuvoje. Vaikštant senamiesčio aikštėmis ir jo prieigose, rodos atgyja tuomečio gyvenimo dvasia. Apžiūrėję Kėdainių miestą pasukome į Krakes. Tai senas lietuviškas miestelis, tarpukario laikotarpiu buvęs valsčiaus centras, todėl sparčiai išaugęs. Jau 1933 m. Krakių valsčiuje gyveno 1659 gyventojai, iš jų 878 lietuviai ir 575 žydai, kuriems tuomet nebuvo leidžiama įsigyti žemės, todėl jie vertėsi amatais ir prekyba. Tarpukariu žydai Krakėse buvo pakankamai įtakingi ir jų bendruomenė buvo labai aktyvi.1930 m. Krakėse gyveno 156 žydų šeimos, turėjo savo sinagogą, hebrajų mokyklą, biblioteką, dramos ratelį, chorą, buvo apie 60 krautuvių ir dirbtuvių, tame skaičiuje geležies krautuvė, siuvimo mašinų Singer parduotuvė, 3 audinių parduotuvės, 2 batų siuvyklos, 2 odos dirbtuvės,5 mėsinės ir kt. Miestelis garsėjo kaip prekybinė vietovė. Antrojo pasaulinio karo metais Krakių žydus ištiko daugelio Europos šalių žydų likimas ir 1941 m. šalia Krakių buvo sušaudyti 1125 to miestelio ir apylinkių žydai. Dabartinės Krakių bendruomenės pastangomis atgaivinti žydų bendruomenės gyvenimo papročiai. Bernatoniečiai sužinojo, kodėl sakoma žydiškai ir tai reiškia atvirkščiai, kas yra Šabo diena. Gardžiai skanavome žydiškus kulinarinio paveldo patiekalus. Įdomią edukacinę programą pristatė Krakių bendruomenės pirmininkė Daiva Dubinkienė. Saulei ritantis žemyn pasukome Paberžės link. Aplankėme sukilėlių muziejų, bažnyčią, Tėvo Stanislovo kapą. Atsigaivinę pasukome link namų, į savąjį taką, kuriuo išeiname, bet visada galime sugrįžti – juk čia mūsų namai…

Išvyka iš dalies finansuota Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų rėmimo programos projekto ir dalyvių lėšomis.


Bernatonių bendruomenės tarybos informacija

image_print