2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko diskusija „Bendruomeninių organizacijų vystymas plečiant pilietinės visuomenės galias“ skirta Tarptautinei savanorių dienai.

Diskusijos metu aptarti iššūkiai su kuriais susiduria bendruomenininkai, savanoriai. Kelti klausimai, kokio palaikymo, paskatinimo reikėtų tiems, kurie dirba savanorišku pagrindu? Ko tikimasi iš LEADER programos.

Diskusijos metu išsakyta nuomonė, kad bendruomenė – tai kaimo gyvybės variklis, kuri rūpinasi socialinėmis, užimtumo problemomis, kuria ir prižiūri viešąsias erdves, jas pritaiko bendruomenės narių poreikiams. Bendruomenė – tai žmonės, kurie privalo išmanyti visas sritis. Jie turi mokėti sukalti suolą, suorganizuoti renginį, parašyti projektą, aplankyti vienišą senolį, pasirūpinti tuo, kuris patiria socialinę atskirtį, kurti socialinius verslus, o ką jau kalbėti apie buhalterines ataskaitas ar viešuosius pirkimus. Bendruomeninkas – visų galų meistras, kuris dirba savo laiku, po tiesioginio darbo valandų. Turime pagaliau suprasti, kad savanoriškos valandos taip pat turi savo kainą – tai laikas pavogtas nuo savo šeimos, savo laisvalaikio. Ar nebūtų laikas pamąstyti apie savanoriško darbo administratoriaus pareigybę?

Baigiantis diskusijai kilo daugiau klausimų, nei radome atsakymų. Šis susitikimas reiškia nebuvo paskutinis. Reikia kalbėtis ir ieškoti geriausių sprendimų, kad bendruomeninkas, savanoris neperdegtų, nenuleistų rankų ir neprarastų noro dirbti dėl savo krašto.


Panevėžio r. bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė

image_print