Panevėžio rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 29 d. vykusiame posėdyje nutarė nesvarstyti klausimo dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Panevėžio miesto savivaldybe dėl naujos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos (LEZ) steigimo. Toks sprendimas priimtas Ūkininkų frakcijos siūlymu ir pritarus visiems Tarybos nariams, tarp jų – ir opozicijai.

Panevėžio rajono savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai iš esmės palaiko galimybę kuo palankesnėmis finansinėmis sąlygomis išvystyti naujoms investicijoms pritraukti skirtą teritoriją, kuriančią pridėtinę vertę Panevėžio regionui.

Kadangi beveik visa vystyti planuojama 100 ha pramonės zona patenka į Panevėžio rajono teritoriją, ši iniciatyva paliečia daugelį interesų, joje veikiančioms žemės ūkio bendrovėms, ūkininkams, gyventojams iškyla daug papildomų klausimų, į kuriuos šiai dienai nėra aiškių atsakymų.

Kadangi projektas yra valstybinės reikšmės, klausimą nutarta apsvarstyti išsamiau, labiau įsigilinti į šalių interesus, jų argumentus ir tuomet priimti galutinį sprendimą dėl sutarties pasirašymo su Panevėžio miesto savivaldybe.


Savivaldybės informacija

image_print