Gruodžio 18 dieną į Paįstrio kultūros centrą rinkosi gerumu ir baltai pasipuošę meno mėgėjai, kultūros puoselėtojai, rėmėjai ir bendruomenės žmonės, kraštiečiai, Savivaldybės tarybos nariai.

Jau tapo tradicija, kai advento laikotarpiu kviečiame prisiminti žmonių gerus darbus, susitikti bendrystėje. Šį kartą norėjome ne tik pasveikinti meno mėgėjus, švenčiančius gražias sukaktis, bet ir padėkoti visiems, į kurių duris pasibeldę sulaukėme ypatingo dėmesio ir paramos. O tokių geradarių mūsų krašte yra tikrai ne vienas ir ne du. Pradedant socialiniais partneriais, ūkininkais, verslininkais ir baigiant visais, kurie labai nori, kad šventės įvyktų. Parašėme daugiau nei pusantro šimto kvietimų, daugeliui paskambinome ir vylėmės, kad  ligos ar kitokios bėdos nesutrukdys mums susitikti „Baltame padėkos sekmadienyje“. Tik žmonių nesavanaudiškumo ir nepaprasto gerumo bei noro dalytis dėka mes įgyvendinome daugiau projektų, surengėme daugiau švenčių ir koncertų, gražinome Paįstrį.

Tikimės, kad mūsų nuoširdi padėka yra ilgos ir šiltos draugystės ženklas. Norint ypatingai padėkoti už ilgus metus trunkančią draugystę ir materialinę paramą Paįstrio krašto kultūrai, pirmą kartą buvo įteiktos nominacijos „Ačiū už Jūsų gerumą“. Jos skirtos žemės ūkio kooperatyvui „Prie Paįstrio“ (vadovas Mikas Pačekajus), UAB „Įstro“ (direktorius Egidijus Saladūnas) ir Raimondo Vitkausko ūkiui.

Vieną didelę muzikinę dovaną, kurią atliko Vaida Genytė, akomponavo Gražina Zalatorienė, eiles skaitė aktorė Sandra Daukšaitė, skyrėme visiems susirinkusiems.

Dėkojame ir koncertinius numerius parengusiems Paįstrio kultūros centro meno vadovams: Andriui Gudui, Jolitai Rutkauskienei, Nijolei Vidžiūtei. Ačiū renginio vedėjai Janinai Leonauskienei, Angelui – Ugnei Urbonavičiūtei, Vytautui Gutauskui, kurio baltos kėdės nuostabiai papuošė renginį.

Už sveikinimus ir dovanas dėkojame LR Seimo narei Guodai Burokienei, seniūnui Virginijui Šležui, Paįstrio gyventojų bendruomenės pirmininkui Rimantui Praniui ir jo pavaduotojai Aušrai Rapkevičienei, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos direktorei Gitai Kubilienei, Kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidentui Petrui Nevuliui ir garbės prezidentui Petrui Knizikevičiui.

Prie šventinio advento vaišių stalo, skambant Igori Švedko saksofonui, vieni kitiems linkėjome ateinančiais metais ne tik sėkmingų darbų, įkvėpimo ir kūrybingumo bet ir išsaugoti tikrąją bendrystę.


Nuotraukų autorius Žydrūnas Račkauskas

Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė

image_print