Pirmąjį vasaros mėnesį baigėsi Panevėžio rajono savivaldybės administracijos kartu su partneriais – Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro–dailės galerija ir Voss kultūros mokyklos iš Norvegijos Karalystės įgyvendinamo projekto I-ojo mentorystės etapo veiklos.

Penkiolika Lietuvos muzikinių meno kolektyvų vadovų, vadovaujami trijų Voss modelio ekspertų iš Norvegijos – Oddvar Nøstdal, Bjørn Breistein ir Russell Gray, kūrė koncertinę programą, intensyviai dalyvaudami tiesioginių ir nuotolinių mokymų cikle. Ekspertai dalijosi savo žiniomis muzikos kūrinių nagrinėjimo specifikos, repeticijų, koncertų valdymo bei dirigavimo technikos, neverbalinės komunikacijos, muzikinio kolektyvo mentaliteto formavimo, ansamblio įgūdžių tobulinimo ir kitose srityse. Išskirtinis dėmesys skirtas savybių, kuriomis turi pasižymėti geras muzikinio meno kolektyvo vadovas, tobulinimui, kvėpavimo technikoms, dalyviai vykdė skirtas užduotis, jas filmavo ir analizavo drauge su ekspertais. Individualių konsultacijų metu išskirtinis dėmesys skirtas kiekvieno iš dalyvių asmeniniam tobulėjimui, padedant jam atskleisti ir išlaisvinti savo unikalų muzikalumą bei vadybinius gebėjimus.

Kontaktinių veiklų metu vyko intensyvios koncertinės programos kūrinių repeticijos, kitų dalyvių dirigavimo stebėjimas bei gebėjimų analizuoti savo darbą vystymas. Kartu tobulėjo ir jaunieji muzikantai – naudojama repeticijų technika prisidėjo prie kolektyvo produktyvumo didinimo, muzikinio kolektyvo bendrumo jausmo ugdymo.

Siekiant regione gyvenantiems žmonėms sudaryti sąlygas mėgautis aukšto lygio kultūrinėmis paslaugomis, projekto dalyviai kėlė kompetencijas gilindamiesi ir į Lietuvos ekspertų skleidžiamą patirtį vadovų emocinių poreikių komunikacijos, skaitmeninės rinkodaros srityse, mokėsi dirbti su kompiuterinėmis muzikos programomis, organizuoti profesionalius koncertus bei renginius, susipažino su baltų genčių kostiumais, jų rekonstrukcija bei dėvėjimu.

Sukurta I-ojo mentorystės etapo koncertinė programa „Tautos kankinių atmintis“ 2022 m. birželio 13-14 d. pristatyta plačiajai visuomenei Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje ir Pasvalio kultūros centre. Diriguojant projekto dalyviams, programoje skambėjo Lietuvos, Skandinavijos ir Europos kompozitorių kūriniai. Po dviejų koncertų dalyviai neslėpė savo džiugesio, jautėsi pakylėti, įgavę daugiau pasitikėjimo bei drąsos kokybiškai bei produktyviai vadovauti muzikiniam meno kolektyvui. Prie šių koncertinių programų vykdymo aktyviai prisidėjo Panevėžio rajono Šilagalio ir Miežiškių kultūros centrai, Pasvalio kultūros centras su Pajiešmenių skyriumi, Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ekspertai.

Š. m. birželio mėn. pabaigoje vizito pas projekto partnerius Norvegijoje metu dalyviai susipažino su Voss kultūros mokyklos ir jos padalinių veikla bei organizacine struktūra, dalyvavo Smørås mokyklos pučiamųjų instrumentų kolektyvo repeticijoje Bergene bei Jåtten mokyklos pučiamųjų instrumentų kolektyvo pasirodyme Stavangeryje, o koncertų salėje stebėjo Nacionalinio moksleivių pučiamųjų instrumentų kolektyvų čempionato 1 ir 2 kategorijos pasirodymus. Iš vizito dalyviai grįžo kupini naujų įspūdžių, patirties, iniciatyvų bei idėjų, kaip visa tai pritaikyti savo vadovaujamame kolektyve. Projekto įgyvendinimo grupės nariai kartu su partneriais aptarė kitos projekto dalies – II-ojo mentorystės etapo, kuomet žinių pagal Voss modelį sieks 30 būsimųjų muzikinių meno kolektyvų vadovų, preliminarų kontaktinių veiklų planą. Kaip teigia Voss modelio ekspertai, šio projekto vykdomomis veiklomis kuriama Lietuvos muzikinių meno kolektyvų ateitis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūra“. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai – Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. vasario mėn. Projekto vadovas Remigijus Vilys, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.


Informaciją parengė Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Miglė Bražėnienė

Nuotraukose: akimirkos iš renginių

image_print