Panevėžio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ siūlyti apdovanoti teol. m. dr.  Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektorių Gediminą Jankūną.

Krekenavos parapijos klebonas, Upytės bei Vadaktėlių bažnyčios administratorius, Panevėžio apskrities policijos kapelionas, VšĮ Piligrimų centro vadovas, šeimų, auginančių vaikus su protine negalia, „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės kapelionas – kokias pareigas beeitų, viską atlieka tarnystės dvasia.

G. Jankūno organizaciniai gebėjimai ir nuoširdus darbas su bendruomene lėmė tai, kad Žolinės didžiųjų atlaidų šventimas Krekenavoje 2021 metais buvo įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Didžiausią tiek Krekenavos, tiek viso rajono gyventojų autoritetą ir pripažinimą G. Jankūnas pasiekė ne žodiniu deklaravimu, bet tikru, paveikiu bendravimu ir konkrečiomis iniciatyvomis bei darbais. Jis yra aktyvus kovojančios Ukrainos  rėmėjas, parapijos namuose kurį laiką saugų prieglobstį suteikęs nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams.

Lietuvos savivaldybių asociacijos įsteigtu apdovanojimu „Auksinės krivūlės riteris“ pagerbiami fiziniai asmenys už nuopelnus savivaldai nacionaliniu mastu, savivaldybės plėtrai ir stiprinimui. Apdovanojimą skiria Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba.


Savivaldybės informacija

image_print