Urna su velionio palaikais atsisveikinimui bus pašarvota „Ramybės tako“ didžiojoje salėje (Geležinkelio g. 20, Panevėžys) birželio 7 d.  nuo 11.00 val.

Birželio 8 d., laidojimo dieną:

8.00 val. Šv. mišios už velionį bus laikomos Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje;

12.00 val. urna su velionio palaikais išlydima į Panevėžio miesto Ramygalos kapines.

Artimieji prašo pagerbti velionio atminimą malda ir kukliu gėlės žiedu.

 

image_print