Spalio 27 diena tapo svarbi Smilgių miestelio ir BC „Bitė“ gyvenime – atidengtas ir pašventintas monumentinis paminklas, skelbiantis, kad Smilgių vardas istoriniuose dokumentuose buvo užfiksuotas dar 1554 metais. Dokumentas istorikės Arimetos Vojevodskaitės rastas Mokslų akademijos bibliotekoje. Tai žemės surašymo aktas, surašytas Upytės valsčiaus matininko Jono Sapiegos.

Parengtas projektas, sutelkti rėmėjai ir bendruomenės nariai, kurių dėka įvažiavimas į Smilgius tapo patrauklus ir atskleidžiantis svarbią istorinę datą bei Smilgių miestelio simboliką. Akmenį papuošė ne tik užrašas „Smilgiai“, bet ir dabartinio Smilgių miestelio herbo simbolika – 4 smilgos (Smilgiai istorinio herbo neturėjo. Heraldikos komisijoje buvo nuspręsta įamžinti plačiai paplitusias mūsų pievų žoles – smilgas. Skaičius 4 laikomas kosminiu ir harmonijos išraiška. Žemės ciklas turi 4 metų laikus, yra 4 pasaulio šalys, taigi ir 4 pagrindinės vėjų kryptys, 4 elementai – ugnis, vanduo, oras ir žemė, 4 rojaus upės, 4 evangelistai, 4 amžiaus tarpsniai – vaikystė, jaunystė, branda ir senatvė. Herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Herbas Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas 2008 m. sausio 30 d.).

Visų bendruomenės narių vardu noriu padėkoti ŽŪB „AUGA Smilgiai“ ir UAB „Panevėžio kranai“ vadovams Arvydui Švelnai ir Kęstučiui Markuckui už apie 10 tonų sveriančio akmens atgabenimą, paramą įrengiant monumentą, Ligitai ir Arūnui Lamauskams už gėlių kompozicijas, Valei Bilkienei už dovanotas pušeles, TAU Smilgių fakulteto klausytojams už narcizų pievelės pasodinimą (tikimės pavasarį mus visus nudžiugins žiedais),  Smilgių šv. Jurgio bažnyčios klebonui V. Viktorui Cukurui už paaukotas mišias ir monumento pašventinimą, visiems ir kiekvienam, prisidėjusiems prie įrengimo darbų bendrose talkose. Ačiū tariu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariams Donatui Tumui ir Modestai Petrauskaitei už dalyvavimą renginyje ir mūsų iniciatyvų palaikymą, fotografui Arūnui Švelnai už menišką mums svarbių akimirkų užfiksavimą.

Esu dėkinga, kad miestelį papuošė ir šalia monumento įsikūrė Smilgių bendruomenės centro simbolis – bitė. Tai Valdemaro Kačarausko rankų darbas, pasitarnausiantis kaip gėlių stovas.

Surengėme išskirtinę šventę – Smilgių miestelio vardui 465 metai. Renginį pradėję Smilgių šv. Jurgio bažnyčioje, linksmai pasidžiaugę kapelos „Aušrinė“ (vadovas Alvydas Čepauskas) melodijomis, pasivaišinę vienybės ir santarvės simboliu namine duona, dar ilgai mintyse džiaugiamės, kad sugebame kurti gerovę savo kraštui. Džiugu širdyje, kad bendromis pastangomis pasipuošėme savo miestelį… Dar kartą dėkoju visiems.

 


 Bendruomenės centro „Bitė“ valdybos pirmininkė Asta Kačarauskienė
Nuotraukos Arūno Švelnos

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 21:04

image_print