Panevėžio rajono švietimo centre vyko mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui susirinkimas. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad susirinkime dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Pranys.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ilona Čingienė pristatė 2022–2023 m. m. mokinių pasiekimus. Siekiant individualios mokinių mokymosi pažangos bei aukštesnių Panevėžio rajono mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų, susitarta pavaduotojų ugdymui bei lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų idėjas, skirtas šiems pasiekimams gilinti, sukaupti „Padlet“ platformoje ir kartu su Panevėžio rajono savivaldybės švietimo politikos formuotojais ieškoti idėjų įgyvendinimo būdų.

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė pristatė Estijos Respublikoje (Taline) vykusio kontaktinio „Erasmus+“ seminaro (angl. „Enhancing Digital Competences in Education and Training“, Nr. TBV-EE-2023-LT-0001) patirtį. Ypatingas dėmesys skirtas dirbtinio intelekto temai. Pranešėjos teigimu, daugelis mokinių jau naudojasi ChatGPT ir kitais dirbtinio intelekto įrankiais, todėl mokytojai taip pat turi su jais susipažinti ir ugdyti mokinių kritinį mąstymą.

Kita labai aktuali tema – įtraukusis ugdymas. Velžio gimnazijos mokytojos Viktorija Paškevičienė bei Lina Čyžienė skaitė pranešimą „Įtrauktis prasideda nuo manęs“ ir pristatė Velžio gimnazijoje įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „patrAUKli“ mokykla (Nr. 2022-1-LT01-SCH-000078615) patirtį, įgytą dalyvaujant Ispanijoje vykusiuose kursuose.

Projektai finansuojami remiant Europos Komisijai.


Panevėžio rajono švietimo centro informacija

 

image_print