Apsaugos zonos ir kiti planai

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Panevėžio rajono Ramygalos miesto, Naujamiesčio miestelio, Uliūnų kaimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zonų planą

Informuojame, kad, vadovaujantis Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-76, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui pateiktas tvirtinti Panevėžio rajono Ramygalos miesto, Naujamiesčio miestelio, Uliūnų kaimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų…

Skaityti


Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos…

Skaityti


Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas). Plano iniciatorius – AB…

Skaityti


Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos planas “Telia apsaugos zonos planas Panevėžio rajono savivaldybėje (papildomas)”

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio rajono savivaldybėje (papildomas)“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Panevėžio rajono (savivaldybės) teritorijoje. Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministerijos ministro…

Skaityti


Parengtas AB „LTG Infra“ elektros tinklų teritorijų planas

B „LTG Infra” pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas elektros tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti AB „LTG Infra” elektros tinklų teritorijų planas. Kviečiame su plano sprendiniais susipažinti AB „LTG Infra“ bendrovės internetinėje svetainėje https://ltginfra.lt/planuojami-projektai. AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė

Skaityti


Parengtas ESO elektros tinklų teritorijų ir ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros tinklui ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu Energetikos ministerijai yra pateiktas elektros tinklų teritorijų planas, Susisiekimo ministerijai – ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas.  Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje. AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė……

Skaityti


Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių ir Gegužinės skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimo planas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Panevėžio-Piniavos ir Gegužinės skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimo planas. Kviečiame su plano pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje. Sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė

Skaityti