Nepraėjus nė porai savaičių po jaudinančių Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 33-iųjų metinių iškilmių, trys Panevėžio rajono švietimo ir kultūros organizacijos – VšĮ Aukštaitijos RTR, Panevėžio rajono muzikos mokykla bei Panevėžio rajono švietimo centras – vėl kviečia draugėn skelbdamos, kad kovo 23 d. Ramygaloje prasideda projektas „Tik tai, kas tikra“.

PALIKIMAS – ATEIČIAI

„Tik tai, kas tikra“ – viešosios įstaigos Aukštaitijos RTR – didžiausią dėmesį skiriančios kultūriškumo ir pilietiškumo puoselėjimui, edukaciniam turiniui – inicijuotas projektas. Sumanyta: sukurti keturias televizijos laidas (po vieną iš  trijų didžiausių muzikos mokyklos skyrių ir vieną – idėją apibendrinančią). Tai  vaizdo pasakojimai apie kartų bendrystę, šeimas, vienijamas muzikos, senelių ir tėvų pavyzdį, įkvėpusį vaikus muzikuoti, galimybę gyventi kitokį – šviesesnį – gyvenimą, kurį suteikė muzika, įpareigojusi aplink save telkti visą kaimo bendruomenę.

Savaime suprantama, kad nė viena istorija neapsieis be pagrindinio herojaus ar net kelių. Juos sups ne mažiau svarbūs ir antro, ir trečio plano atlikėjai (jei naudotume teatrinius terminus), daugybė pagalbininkų, patarėjų, tiesiog esančių toje pačioje erdvėje, gyvenančių tame pačiame laike, bendraminčių, o kartais – tiesiog supratingų stebėtojų. Visi  labai reikalingi. Nes palikimą ateičiai kuriame dabar.

NENUSTOTI: MOKYTIS IR MOKYTI

„Tik tai, kas tikra“ sukursime kartu. Tiesiog susiėję ir prakalbę – vienąsyk balsu, kitąsyk – instrumentu. Suklusę ir nustebę, kaip ir kiek gebame. Visi: jauni ir išmintimi turtingi, klausiantys ir išgyvenę, išjautę atsakymus į tuos klausimus. Neatsitiktinai į renginius ypač kviečiami Panevėžio rajono švietimo centro vienijami Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai. Juk tokia daugybė – net dvidešimt du – rajone veikiantys dekanatai skleidžia žinią: vyresnieji nori nenustoti mokytis, aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, jiems rūpi saugoti, auginti tradicijas, dalintis žiniomis su jaunaisiais, mokytis vieniems iš kitų. Kartų (vaikų – tėvų – senelių) ryšio stiprinimui, kurio viena tvirčiausių gijų – kultūriškumas ir tradicinių vertybių puoselėjimas. Jaunimas ir senjorai bus kviečiami kartu įsitraukti į kultūrines veiklas, į dirbtuves.

Išskirtine diena taps koncertas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje. Visos Lietuvos žiūrovai pamatys ilgus metus kurtos ir turtintos Muzikos mokyklos tradiciją – Motinos dienai skirtame renginyje į sceną kopti šios ugdymo įstaigos kolektyvams. Šįsyk tai bus proga muzikuoti visiems projekto dalyviams, vietos bendruomenei, Panevėžio rajono gyventojams.

LAUKIAME, KAD KARTU SKELBTUME DŽIAUGSMĄ

Visą pavasarį švęsime muziką, kovą ir balandį rinkdamiesi Ramygaloje, Krekenavoje, Naujamiestyje, o kulminaciniam sąskambiui – Krekenavos bazilikoje. Gegužę TV ekranuose žiūrėsime, kaip mums pavyko.

Laukiame visų, kurie tiki, kad melodija savam krašte – ir malda, ir palaima, ir dienos lengvumas, ir šviesa, ir laisvė.

Kovo 23 d. – Ramygalos kultūros centre – Panevėžio rajono muzikos mokyklos jaunių choro pasirodymas ir chorinio dainavimo mokymai.

Kovo 28 d. – Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje – Panevėžio rajono muzikos mokyklos folklorinio ansamblio pasirodymas ir etnokultūrinės dirbtuvės renginio dalyviams.

Balandžio 21 d.– Naujamiesčio parapijos namų salėje – Panevėžio rajono muzikos mokyklos Tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis“ koncertas ir kūrybinės dirbtuvės.

Gegužės 28 d. – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje – bendras visų projekto „Tik tai, kas tikra“ dalyvių koncertas.


VšĮ Aukštaitijos RTR informacija

 

image_print