Investicinė aplinka

Faks. +370 45 58 29 75
El. p. [email protected]
Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja
Miglė Bražėnienė, tel. +370 45 58 17 07

Panevėžio rajono geografinė padėtis labai patogi. Rajonas įsikūręs apie 150 km nuo tokių pagrindinių Baltijos regiono centrų kaip Ryga, Vilnius ir Kaunas. Atstumas iki artimiausio Klaipėdos uosto – 250 km. Taip pat rajonas yra šalia magistralės, turinčios kelių tinklą, einantį nuo Berlyno per Varšuvą, Kaliningradą, Klaipėdą, Liepoją, Rygą, Taliną, Peterburgą. Galima susisiekti geležinkeliu su Rytais ir Vakarais. Graži rajono gamta, darbštūs jo žmonės. Bendras plotas – 217,8 tūkst. ha, žemdirbystės plotai užima 57,3 proc., miškai – 33,1 proc., vandenys – 2,1 proc., miestai ir gyvenvietės – 2,1 proc. Gyventojų – daugiau nei 42 tūkst., daugiausia gyvena lietuvių. Lietuvos agrarinės ekonomikos specialistų nuomone, Panevėžio rajonas – tai žemės ūkio krypties rajonas. Prioritetinės žemės ūkio veiklos šakos yra javų ir rapsų auginimas. Tinkamos mūsų rajone sąlygos kviečiams, miežiams, bulvėms, vaisiams, uogoms auginti, kiaulininkystei bei pienininkystei. Rekomenduojama plėtoti alternatyvias veiklos kryptis: ekologinę žemdirbystę, miškininkystę ir medžio apdirbimo pramonę, biokuro gamybą ir bioenergetiką, maitinimą ir kitas su poilsiu susijusias paslaugas. Rajone plėtojamas kaimo turizmas, ypač patrauklus Krekenavos regioninio parko Pašilių stumbrynas, esantis netoli Ramygalos.

Svarbiausios pramonės produkcijos rūšys: medienos gamyba, baldų gamyba, mėsos, duonos ir pyrago gaminių gamyba. Ypač geros sąlygos žemės ūkio produktų gamybai, gerai įvertinta žemės ūkio naudmenų kokybė. UAB „Krekenava“ viena iš stambiausių augalininkystės įmonių Lietuvoje, UAB „Pasodėlė“ stambi kiaulininkystės įmonė, UAB „Raguvos baldai ir ko“ gaminamus baldus eksportuoja į daugelį Europos šalių. Minėtiems objektams reikalingos nemažos investicijos gamybai modernizuoti, reikalingi patikimi partneriai.

Didžiausios įmonės, dirbančios rajone: UAB „Baltic Agro“ – sėklų gamybos įmonė, UAB „Palink“ – Panevėžio kulinarijos cechas, UAB „Panevėžio melioracija“, baldų gamybos įmonė UAB „Raguvos baldai ir ko“, žuvies perdirbimo K. Želnio įmonė „Grundalas“, UAB „Dembavos medelynas“, AB „Agrowill“, popieriaus ir jo gaminių įmonė UAB „Eseira“, UAB „Midenė“ – dailiosios keramikos įmonė, baldų gamybos bendrovė UAB „Dominari“, UAB „Kemena“ – sendintų baldų gamyba, AB „Linas Agro Group“ – tarptautinė agroverslo įmonė.

Rajono savivaldybė turi laisvų gamybinės bei buitinės paskirties pastatų, kuriuose būtų galima vystyti tiek gamybinę, tiek komercinę veiklą. Rasti laisvų sklypų ar parduodamų pastatų rajone gali padėti  nekilnojamo turto agentūros. Teigiamas vietos valdžios požiūris į investuotojus leidžia jiems greitai ir naudingai įsikurti rajone. Panevėžio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į konkretų investuotoją, gali priimti sprendimus dėl lengvatų investuotojams. 2008 metais parengtas rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kuriame apibrėžti rajono teritorijų naudojimo paskirtis ir būdas, teritorijos orientacinis užstatymo intensyvumas, apribojimai, susisiekimo galimybės bei socialinės inžinerinės infrastruktūros pobūdis ir plėtros galimybės. Savivaldybė įgyvendina 2016–2022 metų Panevėžio rajono plėtros strateginį planą, kuriame numatytos rajono prioritetinės plėtros kryptys, tikslai ir jų pasiekimo priemonės.

Siekdama pagerinti verslo aplinką rajone, savivaldybė 2009 metais įgyvendino projektą „Plyno lauko infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone“. Ramygalos miesto teritorijoje, 12,4 ha valstybinės žemės plote, paramos lėšomis įrengti plyno lauko investicijoms tinkami sklypai, juos pritaikant gamybinei veiklai. Ramygalos pramonės parkas yra strategiškai patogioje vietoje. Sklypai suskirstyti į 5,11 ha, 5,03 ha, 1,82 ha ir 0,44 ha. Pramonės parke rekonstruoti ir nutiesti nauji privažiavimo keliai, inžineriniai vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, elektros linijos ir dujotiekis. Sutvarkyti sklypai su visa pramonei būtina infrastruktūra sudaro sąlygas investuotojams naujai veiklos pradžiai ar gamybos perkėlimui.

Panevėžio rajone verslo plėtrą skatina Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Panevėžio verslo konsultacinis centras, savivaldybės biudžeto lėšomis remiamas  smulkus ir vidutinis verslas.

Aplankykite Panevėžio rajoną. Maloniai priimsime visus, supažindinsime su rajonu, investicijų galimybėmis. Tikimės, kad padedant investuotojams, išspręsime esančias problemas, sukursime daugiau darbo vietų, pagerinsime rajono žmonių gyvenimą. Rajonas – didelių perspektyvų kraštas. Jame daug neišnaudotų galimybių investicijoms, poilsiui. Investuoti verta. Laimės tas, kuris drąsiai ir greitai įsitvirtins rajone. Džiaugsimės, jeigu ši informacija Jus sudomins ir skatins artimiau pažinti Panevėžio rajoną, ne tik garsėjantį gražia gamta, bet ir darbščiais žmonėmis, gerais specialistais, laukiančiais investicijų. Ačiū visiems, norintiems verslauti mūsų krašte.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 18:41