Panevėžio rajono švietimo centro darbuotojos dalyvavo andragogikos didaktikos ir metodikos mokymuose Vokietijoje, Heidelbergo mieste, Heidelbergo pedagogikos aukštojoje mokykloje. Mokymus vedė dėstytoja Veronika Strittmatter-Haubold. Andragogika – suaugusiųjų mokymo teorija ir praktika. Mobilumą vykdė penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas, kurį sudarė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Mokymai skirti konsorciume dalyvaujančių įstaigų andragogams praktikams, įgyvendinant „Erasmus+“ KA1 programos mobilumo projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“.

Nuolatinis mokymas(is), vykstantis visą žmogaus gyvenimą, yra priemonė būti kompetentingam, įgyti reikiamų žinių atitinkamai besikeičiančiai aplinkai. Tai skatina žmogų taikyti žinias praktikoje ir padeda priimti teisingus sprendimus neįprastose situacijose. Šiame procese ypatingas besimokančiojo andragogo vaidmuo. Andragogas lavina, tobulina savo, kaip specialisto, žinias, įgūdžius ir gebėjimus, kartu ugdydamas savo asmenybę. Sėkmingo mokymo(si) vienas iš pagrindinių faktorių yra motyvacija, kuri prasideda nuo intereso ir susidomėjimo. Suaugusiųjų švietimas vyksta asmenybės lygmeniu, todėl pagrindiniais motyvais tampa vidiniai žmogaus poreikiai, į kuriuos būtina atsižvelgti organizuojant sėkmingą suaugusiųjų mokymo(si) procesą. Andragogas turi būti ne tik mokytoju, bet ir puikiu organizatoriumi, galinčiu užtikrinti mokymo(si) procesą suaugusiesiems. Jis dalyvauja kuriant mokymosi aplinką, tiriant poreikius ir planuojant ugdymo turinį.

Mokymų Vokietijoje metu dėstytoja pristatė suaugusiųjų mokymosi(si) pagrindines prielaidas. Akcentavo, koks svarbus suaugusiųjų mokymosi proceso planavimas, organizavimas ir įgyvendinimas, kaip kurti mokymosi situacijas, atitinkančias besimokančiųjų grupės poreikius. Besimokantys andragogai aptarė mokymo(si) metodų parinkimo įvairovę, refleksiją skatinančias priemones, mokėsi sudaryti mokymo(si) programą ir pagal ją parinkti tinkamus mokymo(si) metodus, dalijosi žiniomis ir patirtimi atlikdami individualias ir grupines veiklas.

Mokymų medžiaga bus naudojamasi praktinėje veikloje.

Tai buvo pirmoji kelionė iš trijų planuojamų įgyvendinant „Erasmus+“ KA1 programos mobilumo projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“.


Panevėžio rajono švietimo centro informacija

image_print