Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Alyvų g. Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas
  Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio raj. sav.
 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  Alyvų gatvė  – 8.2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės;    
 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. 8 655 65381;
 1. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
  UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 655 65381;    
 1. Statytojas
  Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys; el. paštas: savivaldybe@panrs.lt,  tel.  8 45 582946;
 1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
 • Iki 2021-09-16 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 8 655 65381 arba el. paštu: ausrine.geciene@urbanline.lt;
 • Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje (https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/);
 1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Iki 2021-09-16  d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu 8 655 65381 arba el. paštu: ausrine.geciene@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešasis svarstymas su visuomene vyks nuotoliniu būdu 2021-09-16 d. 17:15 – 18:15 val.
  Viešasis susirinkimas įvyks MCTeams platformoje. Nuoroda prisijungimui: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU0NGU1YWQtN2RiMy00Y2QwLWEwNjQtNzg0ZDgxOWRlZTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Išmaniuoju įrenginiu nuskaitę šį QR kodą, prisijungsite prie susirinkimo


Projektų vadovė dr. Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė

image_print