Aktualijos

Skelbiamas Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programų projektų konkursas

Kviečiame dalyvauti Panevėžio rajono savivaldybės Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programų projektų konkurse. Vadovaudamiesi Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, kviečiame teikti programų projektų paraiškas iki 2023 m. vasario 27 d. Dėl papildomos informacijos kreiptis į 104 kab. arba tel. (8 45) 58 29 04, el. p. [email protected] Savivaldybės informacija

Skaityti


Kviečiame registruoti mokinius į neformaliojo vaikų švietimo būrelius

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Nuo 2023 m. vasario 1 d. 1–12 kl. mokinius vėl  kviečiame dalyvauti  neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veiklose. Dėl galimybės dalyvauti NVŠ veiklose ir gauti krepšelio lėšas prašome kreiptis į NVŠ teikėjus. Veiklų sąrašą rasite čia 2023 m. NVŠ krepšelis skiriamas vasario–birželio, rugsėjo–gruodžio mėnesiams. Šiomis lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. 2022 m. NVŠ krepšelio lėšomis Panevėžio r. pasinaudojo 689 mokiniai. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija    ……

Skaityti


Informacinis pranešimas apie Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T-268 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ bei Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2023 m. sausio 16 d. įsakymu  Nr. A-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“…

Skaityti


Lietuvos kariuomenės informacija dėl apribojimų statyboms

Lietuvos kariuomenė praneša, kad yra parengti krašto apsaugos objektų, teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, karinių radiolokatorių apsaugos zonų žemėlapiai ir juos tvirtinančių įsakymų projektai. Žemėlapiai skelbiami Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje https://www.kariuomene.lt/teisine-informacija/apribojimu-statyboms-zemelapiai/zemelapiai/25027 Savivaldybės informacija

Skaityti


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą. Kviečiama teikti projektų paraiškas aplinkos gerovės skatinimo, fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimo bei vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimo srityse. Iš viso šiam kvietimui skirta 20,69 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paraiškas projektams, kurių vertė nuo 100 tūkst. iki 1 mln. eurų, gali teikti: vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos, viešosios įstaigos ir viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG).…

Skaityti


Kvietimas teikti 2023 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos paraiškas

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-67, Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos konkursą. Prioritetinių krypčių sąrašas: Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kitų priklausomybių prevencija; Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė; Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena); Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių,…

Skaityti


Dėl gautos atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo Mažosios bendrijos „Euta“ parengtą ŽŪB „Ekoternum“ planuojamos ūkinės veiklos – ŽŪB „Ekoternum“ biodujų gamyba Panevėžio r., Velžio sen., Liūdynės k., Senasis Vilniaus kelias g. 8 – informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija). Atrankos informacija paskelbta 2022-12-27 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) >2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Panevėžio regionas (35). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo…

Skaityti


Pranešimas apie parengtus projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius

Pranešimas apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau rb depai iivp) projektą Rengimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. Plano rengėjas – UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, [email protected], www.atamis.lt. Teritorijų planavimo vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. 8 620 51398, el. p. [email protected] Planavimo organizatorius –…

Skaityti


Patvirtintas 2023 m. paraiškų priėmimo grafikas

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2023 metais grafiką. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas Paraiškos paramai investicijoms į žemės ūkio valdas (subsidijos bei finansinės priemonės) gauti bus priimamos nuo kovo 1 d. iki gegužės 2 d. Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu bus remiami visi žemės ūkio sektoriai. Tik pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovams bus skirtas kvietimas rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais teikti paraiškas investuoti į žemės ūkio valdas. Šiam kvietimui teikti paraiškas paramai gauti taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-20 15:19