Aktualijos

Mokymai alkoholio prekybos verslo naujokams

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas veikti prevenciškai, užtikrinti sėkmingą Alkoholio kontrolės įstatymo įgyvendinimą ir prisidėti prie sąmoningo bei atsakingo verslo ugdymo, 2021 m. lapkričio 9 d. 9 val. organizuoja mokymus, skirtus verslo naujokams „Pradedu verslą alkoholio prekybos srityje. Ką turiu žinoti?“. Mokymų metu bus pristatomas verslo naujoko statusas, aptariami reikalavimai veiklai, susijusiai su alkoholinių gėrimų prekyba, taip pat dalyviai bus supažindinami su pagrindiniais minėtą veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais bei rekomendacijomis, kurios padės užtikrinti efektyvų Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų laikymąsi.…

Skaityti


Kviečiame išsakyti nuomonę: vykdomas Panevėžio rajono gyventojų nuomonės tyrimas

Panevėžio rajono savivaldybė, rengdama atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) naudojimo plėtros veiksmų planą, atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti gyventojų informuotumą apie atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą bei energijos vartojimo efektyvumą rajone. Nuoširdūs Jūsų atsakymai padės nustatyti savivaldybės AIE plėtros galimybes. Atsakymų į apklausos klausimus laukiame iki spalio 29 dienos. http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/915924/lang-lt

Skaityti


Kviečiame jaunimą dalyvauti renginyje „Pagauk dainą 2021“

Ramygalos atviras jaunimo centras kviečia jaunimą spalio 22 d. dalyvauti muzikiniame renginyje „Pagauk dainą 2021“. Tai nuotaikingas ir juoko kupinas renginys, kuriame komandos varžysis dėl muzikaliausios vardo. Šį vardą pelnys komanda, geriausiai pažįstanti muzikos atlikėjus ir atpažįstanti jų kūrinius. Renginio laikas: 2021 m. spalio 22 d. 16 val. Renginio vieta: Ramygalos atviras jaunimo centras, Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r. Komandas kviečiame registruotis iki spalio 15 d. Komandą turi sudaryti 5 asmenys. Registruotis el. paštu info@ramygalosajc.lt, nurodant komandos pavadinimą ir dalyvius. Dalyviai ir žiūrovai, vyresni kaip 16 metų, privalo turėti galimybių pasus. Informaciją…

Skaityti


Skelbiamas 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursas

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686                       (toliau – Nuostatai), Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų 2022 metams atrankos konkursą. Organizuojamo konkurso tikslas – užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų poreikių tenkinimą, teikiant jiems reikalingas paslaugas. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2022…

Skaityti


Skelbiamas viešas nuomos konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija išnuomoja Panevėžio rajono savivaldybei  nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą, vandens bokšto stogo dalį, esančią adresu Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., mobilaus ryšio įrangai. Pradinė nuomos kaina – 80 Eur per mėnesį. Nuomos terminas – 5 metai. Dokumentai pateikiami nuo 2021 m. spalio mėn. 11 d. iki 2021 m. spalio mėn. 18 d.  užklijuotame voke adresu Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav., arba siunčiant registruotu laišku paštu adresu Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav. Kontaktinis asmuo: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos…

Skaityti


Atnaujintas Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašas

Rugsėjo 30 dienos posėdyje Taryba patvirtino atnaujintą Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašą. Į jį įtraukti nauji objektai: Karsakiškio seniūnijos Likpetrių kaime, Žaliosios girios apsuptyje esantis idėjų parkas bunkeris, Raguvoje įkurtas kino muziejus, Eglutės žaisliukų muziejus Miežiškiuose ir Radviliškių kaimo kepykla Krekenavos seniūnijoje. Dabar sąraše yra 47 objektai. Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašas yra vienas iš esminių dokumentų planuojant ir įrengiant informacinių kelio ženklų nuorodas į lankytinas vietas. Trūkstamų ženklų įrengimas ir priežiūra bus apmokama Savivaldybei skirtomis Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašas…

Skaityti


Panevėžio rajone skelbiama šildymo sezono pradžia

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS  n u s t a t ė rajono biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, pastatų šildymo sezono pradžią 2021 m. rugsėjo 22 d. Savivaldybės informacija……

Skaityti


Lietuvoje liks galioti tik vienas skubiosios pagalbos telefono numeris

Vidaus reikalų ministerija informuoja, kad nuo 2021 metų spalio 1 dienos visiems pagalbos prašymams, kai reikalinga iš(si)kviesti policiją, priešgaisrines gelbėjimo pajėgas ir greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvoje liks tik vienas skubiosios pagalbos telefono ryšio numeris – 112. Senieji pagalbos tarnybų telefono numeriai 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 103 ir 033 viešuosiuose ryšio tinkluose nuo š. m. spalio 1 d. bus nebenaudojami. Paskambinus šiais numeriais iki 2022 m. kovo 31 d. automatiniu balso įrašu dar bus informuojama, kad pagalbos poreikio atveju reikia skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, o 2022 m. balandžio 1 d. senieji pagalbos tarnybų numeriai…

Skaityti


Informacija apie parengtą ir tvirtinti pateiktą viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių teritorijose planą

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir 2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas Viešosios geležinkelių…

Skaityti


Gyventojų aptarnavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarka įsigaliojus Galimybių pasui

Nuo rugsėjo 13 dienos įsigaliojus Galimybių pasui, Panevėžio rajono savivaldybėje pasikeitė gyventojų aptarnavimo tvarka. Kontaktiniu būdu aptarnaujami tik Galimybių pasą turintys gyventojai. Kai kurios paslaugos kontaktiniu būdu teikiamos ir Galimybių paso neturintiems gyventojams. Su šiomis išimtimis galima susipažinti čia: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE Informacija, kas gali gauti Galimybių pasą: Saugokite savo ir aplinkinių sveikatą. Savivaldybės informacija  

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-20 15:19