Aktualijos

Kviečiame teikti paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui finansinės paramos teikimo

Nuo 2022 m. gegužės 18 dienos įsigaliojo Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Panevėžio rajone finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas. Finansavimo objektai: repelentų pirkimas; želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai; aptvėrimo tvoromis (išskyrus pasėlių aptvėrimo stacionariomis tvoromis), apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas; medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas; bebraviečių ardymo darbai; kitos priemonės, padedančios išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos. Pastaba. Pareiškėjui pagal 3.3 papunktyje numatytas prevencines priemones planuojant aptverti žemės sklypą,…

Skaityti


Neformalusis vaikų švietimas (NVŠ) Panevėžio rajone

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendras visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas čia. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 2022 m.…

Skaityti


Pratęsiamas prašymų priėmimas dėl studijų rėmimo

Prašymų priėmimas dėl studijų rėmimo Panevėžio rajono gyventojams pratęsiamas iki 2022 m. gegužės 30 d. Pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus (dokumentų elektronines kopijas siųsti elektroniniu paštu ausvydas.plestys@panrs.lt): nustatytos formos prašymą; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pažymą apie studijas arba studento pažymėjimo kopiją; aukštosios mokyklos vadovo patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro egzamino pažymių vidurkį ir apie tai, ar studentas neturi akademinių skolų; pažymą apie šeimos sudėtį; pažymas apie šeimos narių 6 paskutinių mėnesių gautas visų rūšių pajamas; studento neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jo šeimos narių neįgaliojo ar pensininko pažymėjimo…

Skaityti


Tęsiama registracija į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programą

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2022 m. kovo 31 d. patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programą. Programa skirta jaunimui nuo 14 iki 20 m., kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje. Programos vykdymo terminas – birželio 1–rugpjūčio 31 d. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu didinti Panevėžio rajono savivaldybėje, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu ir verslu. Programos uždaviniai: didinti jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu; pristatyti jaunimui žemės ūkio ir verslo sektorių; gerinti žemės ūkio ir verslo srities profesijų……

Skaityti


Kviečiame teikti paraiškas Panevėžio rajono bendruomenines organizacijas

Vadovaudamasi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-223 ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-274 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų…

Skaityti


Skelbiamas pastatų Karsakiškio kaime viešas nuomos konkursas

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla išnuomoja Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą turtą – 403,35 kv. m pastatą – mokyklą (inventorinis Nr. 251010008, unikalus Nr. 4400-0029-0224, įsigijimo savikaina 68 883,21 Eur, balansinė vertė 0,00 Eur), 112,00 kv. m pastatą – ūkinį pastatą (inventorinis Nr. 251010010, unikalus Nr. 4400-0029-0324, įsigijimo savikaina 432,11 Eur, balansinė vertė 0,00 Eur), kitus inžinerinius statinius – lauko tualetą (inventorinis Nr. 251010007, unikalus Nr. 4400-0029-0446, įsigijimo savikaina 498,15 Eur, balansinė vertė 0,00 Eur), esančius Lėvens g. 4,…

Skaityti


Kaip saugiai vykdyti žemės kasimo darbus ESO tinklų apsaugos zonose

Atliekant žemės kasimo darbus eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose be Elektros energijos skirstymo operatoriaus (ESO) leidimų ir pažeidus tinklus, dažnai dalis gyventojų lieka be elektros ar gamtinių dujų tiekimo. Siekiant išvengti tokių nelaimingų atsitikimų, gyventojai ir verslo įmonės raginami žemės kasimo darbus atlikti atsakingai. Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina: Gauti ESO raštišką sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą. Gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą telefonu 1852, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą bei išduoto sutikimo…

Skaityti


Žolės deginimas – žala gamtai, žmonėms ir jų turtui

Šiemet Panevėžio ir Utenos apskrityse ugniagesiai gelbėtojai jau gesino 129 žolės gaisrus. Vien per šiltą ir saulėtą balandžio 20 dieną Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiams teko 13 kartų vykti deginti degančios žolės bei kitų gaisrų atvirose teritorijose. Sausa žolė degė Panevėžyje, Margirio ir Senamiesčio gatvėse; Panevėžio r., Paįstrio sen., Skaistgirių k.;   Biržų, Zarasų, Ignalinos, Utenos rajonų savivaldybėse; Visagino  savivaldybėje. Tai tik vienos sausos ir saulėtos dienos pranešimai. Tokių įtemptų dienų ugniagesių gelbėtojų laukia ne viena. Deginama žolė ne tik žala gamtai. Išplitus liepsnoms gali nukentėti žmonės ir jų turtas. Ugniagesiai gelbėtojai primena,…

Skaityti


Prasideda pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas

Balandžio 19 d. prasideda ne tik pasėlių deklaravimas, bet ir pieno pardavimo tiesiogiai vartoti (parduodant turguje, kaimynams arba atiduodant ir kt.) deklaracijų teikimas. Kaip ir kasmet, pieno gamintojai, laikantys bent vieną karvę ir parduodantys ar atiduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, turi pateikti metinę deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį. Gamintojai nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki liepos 29 d. deklaracijai užpildyti reikalingus duomenis gali pateikti atvykę į savivaldybę arba seniūnijoje pasėlių deklaravimo metu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu pieno gamintojai duomenis savivaldybei (seniūnijai) pateiks telefonu, jie vis tiek turės iki 2022 m.…

Skaityti


Žemės ūkio naudmenų deklaravimo pakeitimai

Balandžio 19 d. prasidedantis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas šiemet vyks iki birželio 14 d. Pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 8 d., bet už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma bus mažinama 1 proc. Žemės ūkio ministerija praneša apie šių metų deklaravimo pakeitimus. Vienas svarbiausių pakeitimų susijęs su valstybinės žemės deklaravimu. Visų plotų, patenkančių į „valstybinės žemės“ ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentai turės būti registruoti Valdų registre iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo datos. Absoliuti dauguma šių dokumentų bus įkelti į Valdų registrą…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-20 15:19