Informuojame, kad pradedamas rengtiAdministracinės paskirties pastato Ramygalos  g. 39, Vadoklių mstl., Vadoklių sen., Panevėžio r., sav., dalies patalpų perplanavimo ir paskirties keitimo į gydymo paskirtį, paprastojo remonto projektas

 1. Statinio adresas: Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl., Vadoklių sen., Panevėžio r., sav.
 2. Sklypo kadastro numeris – 6687/0002:6
 3. Žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties objektų teritorijos
 4. Statinio dalies patalpų naudojimo pagrindinė paskirtis: Administracinė paskirtis (7.2.), būsima- gydymo paskirtis (7.12)
 5. Statybos rūšys: paprastasis remontas
 6. Statinių kategorija: Neypatingasis statinys
 7. Projektuotojas: UAB „Rendu“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys, tel. 8-45 58 18 75; Projekto vadovas: Sonata Šleivienė, (atestato Nr. 26450); tel. 8 687 28605; el. paštas: [email protected]
  Architektas: Elvyra Klimavičienė, (atestato Nr. A100). tel. 8 698 33720; el. paštas: [email protected] 
 8. Statytojas: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g.4, Panevėžys, tel. 8 45 502210 [email protected]
 9. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-09-15 iki 2021-10-05  Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – www.panrs.lt  skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“ arba UAB „Rendu“ patalpose, adresu: Respublikos 44, Panevėžys;  tel.  (8 687) 28605, [email protected],  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 10. Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui, dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: UAB „Rendu“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys, bei elektroninio pašto adresu [email protected] .
  Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2021-10-05
 11. Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu 2021-10-05 nuo 16:00 val. iki 17.00 val. Transliacijos nuoroda –

Laikas: 2021m. spalio 05 d.  16:00:17:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9431f7945f1246b8a1f19f65b8601e9c%40thread.tacv2/1631189371046?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d


Projektų vadovė, konstrukcinės dalies projektų vadovė Sonata Šleivienė

image_print