Panevėžio rajono abiturientai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2023 m. brandos egzaminų sesijoje. Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 123 kandidatai (23 mažiau nei praėjusiais metais).

Laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 79 kandidatai, užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą – 89, matematikos valstybinį brandos egzaminą – 82, biologijos valstybinį brandos egzaminą – 34, istorijos valstybinį brandos egzaminą – 33, informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą – 9, geografijos valstybinį brandos egzaminą – 37.

Mažiausias pasirinkusiųjų skaičius fizikos valstybinį brandos egzaminą – 11, chemijos valstybinį brandos egzaminą – 1, užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą – 1.

Neatsirado norinčių laikyti užsienio kalbų – rusų ir vokiečių valstybinius brandos egzaminus.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias menų brandos egzaminas. Jį laikyti pasirinko 28 kandidatai. Technologijų mokyklinį brandos egzaminą pasirinko 19 kandidatų.

Privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – abiturientai galėjo rinktis laisvai. Šiemet prašymus laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pateikė 64 proc. (2022 m. – 74 proc.) kandidatų.

Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko geografijos valstybinį brandos egzaminą – 30 proc. (2022 m. – 10 proc.), nežymiai daugiau fizikos valstybinį brandos egzaminą – 9 proc. (2022 m. – 7 proc.).

Sumažėjo pasirinkusių istorijos valstybinį brandos egzaminą – 27 proc. (2022 m. – 38 proc.), matematikos – 67 proc. (2022 m. – 69 proc.), informacinių technologijų – 7 proc. (2022 m. – 15 proc.), biologijos – 28 proc. (2022 m. – 40 proc.). Nekito anglų kalbos valstybinio brandos egzamino pasirinkimo procentas – 72.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Šiais metais abiturientams buvo galimybė pasirinkti daugiau egzaminų nei laikys.

Iki 2023 m. kovo 15 dienos abiturientai galės vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti.

Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 d., ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.


Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ilona Čingienė

image_print