2022 m. spalio 3–5 d. Prahoje vyko „Erasmus+“ programos tarptautinio bendradarbiavimo seminaras „Media literacy as a key skill for modern life“, kuriame patirties sėmėsi Panevėžio r. Smilgių gimnazijos bibliotekininkė Aušra Kasparienė.

Mokymų metu pristatytos „Erasmus+“ mokinių, mokytojų mobilumo, programų akreditavimo, šiuolaikinių medijų naudojimo ir pritaikymo ugdymui galimybės. Dirbdami grupėse, seminaro dalyviai modeliavo būsimus tarptautinius projektus, mokėsi parinkti ir pritaikė naujus darbo metodus, sužinojo, kaip organizuoti kokybiškus mokymus bei pasikviesti užsienio lektorius. Šiuose mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas darbui komandose, dalijimuisi gerąja patirtimi bei grįžtamojo ryšio teikimui.

Seminaro metu dalyviai ne tik papildė žinių bagažą naujais kritinio mąstymo ugdymo metodais, bet ir pagilino IT kompetenciją. Interaktyvių veiklų metu praktiškai mokėsi orientuotis socialinėse medijose: skelbti ar surasti reikiamą informaciją, atpažinti elektroninėje erdvėje sklandančias „melagienas“, identifikuoti klaidingą informaciją, kritiškai ją vertinti šiuolaikiniuose informacijos srautuose.

Ypatingai įsiminė veikla „Jei aš būčiau tu… Jei tu būtum aš“, kurios prioritetas – skatinti skaitmeninį įtraukimą, pilietiškumo suvokimą, darbą grupėse, kritinį mąstymą bei savarankiškumą, dirbant su ypatingų poreikių turinčiais mokiniais. Dalyviai praktiškai išbandė, kaip šią veiklą realizuoti integruojant meną: filmų peržiūrą, dailės kūrinius, muziką, literatūrą, parodas ir pan.

„Erasmus+“ programos mokymai ne tik suteikė naujų žinių, bet ir suteikė galimybę pagilinti tarptautiškumo kompetenciją: buvo užmegzti glaudūs ryšiai su galimais būsimų projektų partneriais, įgyta patirties su kitų kultūrų žmonėmis, įgyta naujų patirčių kitose kultūrinėse aplinkose.


Panevėžio r. Smilgių gimnazijos bibliotekininkė Aušra Kasparienė

 

image_print