Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ veikla, teikiant asmeninio asistento paslaugas, jau įvykdyta. Paslaugos buvo teikiamos 28 mėnesius.

Paslaugų teikimo laikotarpiu buvo įgyvendintas projekto tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) suteikti jam individualią pagalbą, kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų jo izoliuoti nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Paslaugos buvo teikiamos Panevėžio rajone gyvenantiems asmenims, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Panevėžio rajone nemokamai asmeninio asistento paslaugos buvo suteiktos 9 asmenims. Kiekvienam, atsižvelgiant į pagalbos poreikį,  vidutiniškai paslaugos buvo teikiamos po 2 ar 4 valandas per dieną. Per veiklų įgyvendinimo laikotarpį iš viso suteiktos 9 307 valandos asmeninio asistento paslaugų, dėl kurių gavėjų kasdienybė tapo kiek gražesnė ir malonesnė.

Paslaugas gavusieji už nuoširdžią pagalbą dėkoja aštuoniems asmeninio asistento paslaugas teikusiems  darbuotojams. Toliau asmeninio asistento paslaugas teiks (užtikrins žmonėms su negalia didesnes galimybes mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje, taip pat padės neįgaliųjų šeimos nariams) rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras.

 Gyventojai, pageidaujantys gauti asmeninę pagalbą, kviečiami kreiptis į Socialinių paslaugų centrą ar seniūniją. Asmeninės pagalbos poreikis bus nustatytas vieniems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.


Atsakinga už projekto įgyvendinimą Stasė Venslavičienė

 

image_print