Prieš trisdešimt dvejus metus rugpjūčio 23-iąją lietuviai, latviai ir estai susikibę rankomis „Baltijos kelyje“ išreiškė vienybę ir norą gyventi nepriklausomose valstybėse. Lietuvos sportininkai neliko nuošalyje – įsiliejo į banguojančią tautiškai nusiteikusių žmonių minią. O grupelė Kauno sportininkų tą dieną stovėjo kelio atkarpoje tarp Ukmergės ir Panevėžio, netoli Šilų miestelio. Taip gimė graži draugystė tarp kauniečių sportininkų ir šilaivių, kuri tęsiasi iki šiol. Gerbiamo Prano Majausko ( buvusio Lietuvos sporto muziejaus direktoriaus) iniciatyva auga ąžuolynas, pasodintas Kauno sporto veteranų. Šį puoselėjamą kampelį puošia ir grakštus koplytstulpis, skirtas nuo Stalino genocido žuvusiems  Lietuvos sportininkams.

Po dvejų metų „Baltijos kelio“ atminimui  tuometinio Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos vadovo Romo Bernoto prasminga iniciatyva buvo pakviesti sportininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos dalyvauti tarptautiniame estafetiniame bėgime. Ir taip kasmet nemažas būrys bėgikų įprasmina tautų laisvę ir draugystę. Šiemet vyko jau 30-asis bėgimas „Baltijos keliui“ atminti. Šiuo metu LBMA prezidentas yra Vidmantas Dobrovolskis. Jį, bėgantį su grupele bendraminčių, pasitiko šilaiviai, kai sportininkai trumpam stabtelėjo. Čia juos pasitiko Šilų bendruomenės pirmininkė Regina Turulienė su svečiais ir šilaiviais. Bėgikus sveikino Panevėžio raj. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Rimkus, Raguvos seniūno pavaduotojas Robertas Grušauskas, buvusi Šilų mokyklos direktorė Rita Danilevičiūtė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos vadovas Pranas Majauskas, buvęs Raguvos seniūnas Juozas Skorulskis. Jų sveikinimai, linkėjimai, padėkos, prisiminimai buvo skirti ištvermingiausiems šios akcijos dalyviams.

Visus, susirinkusius į šią ąžuolų giraitę, džiugino atlikėjas Vaidas Džezulskis, Kauno sporto veteranų klubo vokalinis instrumentinis ansamblis „Ąžuolynas“, atlikėja Rima Žudienė, Romo Bernoto poeziją skaitė šilaivis Petras Vanagas.

Susirinkusieji galėjo išbandyti jėgas sporto rungtyse, kurias organizavo Raguvos gimnazijos mokytojas šilaivis Algirdas Rutkauskas. Buvo daug juoko, noro laimėti ir lengvo nuovargio. Jaunuosius dalyvius P.Majauskas apdovanojo diplomais ir „Būsimo olimpiečio“ medaliais.

Šilaiviams brangus Kauno sporto veteranų, gerbiamo P.Majausko  entuziazmas ir prasminga veikla. Šalia autostrados ošia puoselėjamas ąžuolynas…


                                                                                      Šilų bendruomenės narė Stasė Pulkauninkienė

image_print