Panevėžio miesto, Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio bei Rokiškio rajonų savivaldybės rengia 2024–2029 m. Panevėžio regiono funkcinės zonos plėtros strategiją. Įgyvendinant šią Strategiją Panevėžio regione planuojama plėsti judumo, viešojo transporto ir atliekų tvarkymo paslaugas, modernizuoti ir išplėsti verslui vystyti tinkamas teritorijas, padidinti lankytinų objektų prieinamumą ir pagerinti savivaldybių veiklos koordinavimą turizmo srityje.

Strategiją Panevėžio regiono plėtros tarybos užsakymu rengia VšĮ Panevėžio plėtros agentūra „Panevėžys NOW“. 

Rengiant Strategijos projektą VšĮ Panevėžio plėtros agentūra kartu su Panevėžio regiono savivaldybių administracijų atstovais organizavo susitikimus, diskusijas bei aptarimus dėl Panevėžio regiono funkcinės zonos (toliau – FZ) potencialo, identifikavo bendras problemas, jų priežastis bei vienijančius veiksnius bendradarbiavimo sritims nustatyti.

Išanalizuota funkcinės zonos bendra problema: nepakankamas FZ patrauklumas joje kurti verslą, investuoti, gyventi, dirbti, studijuoti ar keliauti.

Iškeltas tikslas: didinti Panevėžio FZ junglumą ir pasiekiamumą verslo aplinkos ir turizmo paslaugų pasiūlos konkurencingumui užtikrinti. 

Numatyti uždaviniai:

             1. Plėsti FZ gyventojams prieinamas judumo, viešojo transporto ir atliekų tvarkymo paslaugas:  

  • Planuojama priimti savivaldybių sprendimus dėl bendro keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais ir viešojo transporto e. bilieto plėtros, kurti ir plėsti darnią Panevėžio funkcinės zonos viešojo transporto informacinę sistemą bei infrastruktūrą, plėsti ir koordinuotai teikti judumo paslaugą, skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą plečiant tam skirtų aikštelių tinklą.

            2. Modernizuoti ir išplėsti pramoninei ir (ar) komercinei veiklai tinkamas teritorijas FZ:  

  • Planuojama priimti savivaldybių sprendimus dėl koordinuoto vieno langelio paslaugų steigiantiems ir plečiantiems verslą, investuojantiems Panevėžio regione teikimo, bendrai parengti ir įgyvendinti skatinimo investuoti regione priemones, plėsti investicijoms pritaikytas teritorijas ir šalinti investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo trūkumus, plėsti bendradarbystės erdves verslui. 

            3. Padidinti FZ lankytinų objektų prieinamumą ir pagerinti savivaldybių veiklos koordinavimą turizmo srityje:  

  • Planuojama priimti savivaldybių sprendimus dėl koordinuoto bendrų Panevėžio regioną reprezentuojančių turizmo maršrutų vystymo, jų komunikacijos priemonių įgyvendinimo ir atvykstamojo bei vietinio turizmo skatinimo, kurti ir viešinti turistinius maršrutus, apimančius įvairius kultūros ir gamtos objektus, pritaikyti šiuos objektus lankymui, gerinti jų informacinę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą. 

Tikslui pasiekti parengtas Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Jame numatyti 4 neinvesticiniai ir 39 investiciniai veiksmai, juos vykdančios institucijos, veiksmų įgyvendinimo terminai, jiems reikalingas finansavimas, vertinimo rodikliai.  

Su Strategijos projektu kviečiame susipažinti čia

Šis funkcinių zonų Strategijos viešinimas skirtas supažindinti visuomenę su planuojamais pokyčiais ir veiksmais. Siekiant užtikrinti kokybišką ir veiksmingą Strategijos planą, kviečiame įsitraukti ir teikti pasiūlymus, pastabas ir nuomonę apie numatytus veiksmus Panevėžio regione.

Siunčiami pasiūlymai turi būti aiškūs, suprantami ir argumentuoti, taip pat būtina nurodyti kontaktinius duomenis (fiziniai asmenys – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį; juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pasiūlymo teikėjo konkrečius kontaktinius duomenis) ir datą.  

Savo nuomonę ir pastabas galite teikti el. paštu [email protected] iki 2024 m. birželio 21 d.  

2024–2029 m. Panevėžio regiono funkcinės zonos strategijos rengimo, keitimo ir įgyvendinimo stebėseną reglamentuoja Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas


VšĮ Panevėžio plėtros agentūros „Panevėžys NOW“ informacija

image_print