Švietimo centre vykusio renginio metu, kuriame dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, kultūros centrų, Trečiojo amžiaus universiteto, Švietimo centro atstovai, numatyti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2024 metų prioritetai. Remiantis Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės Kristinos Šlekienės atlikto tyrimo rezultatais numatytas pirmasis prioritetas ‒ sveikos gyvensenos ugdymas. Pavasarį Švietimo centro bendradarbiaujant su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija atliko tyrimo metu paaiškėjo skaitmeninių kompetencijų gilinimo reikalingumas. Trečiąjį ir ketvirtąjį prioritetus (krašto pažinimo bei komunikavimo užsienio kalba) pasiūlė NSŠ iniciatyvinės grupės nariai. Atsižvelgiant į šiuos prioritetus bus rengiamas Panevėžio rajono savivaldybės NSŠ veiksmų planas.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyrius gruodžio 20 d. organizavo viešąją konsultaciją dėl Suaugusiųjų švietimo modelio kūrimo, konsultacijoje dalyvavo ir Panevėžio rajono atstovai.


Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

 

image_print