Šiais metais Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro vyresniųjų žmonių liaudiškų šokių grupė „Smilgė“, vadovaujama choreografės Nijolės Vidžiūtės, švenčia 20 metų veiklos sukaktį. Smilgių kultūros centras gegužės 14 d. dešimtą kartą sukvietė liaudiško šokio mėgėjus į Smilgių etnografinę sodybą – į šalies suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių šventę „Šokis – kaip vaivorykštė: kiekvienas jį supranta savaip“. Renginys organizuojamas siekiant puoselėti lietuvių tautinį šokį, Dainų švenčių tradicijas, darnius kolektyvų tarpusavio santykius. Kolektyvai tautinių šokių sušokti renkasi ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių.

Šiais metais klojimo scenoje sukosi Kauno rajono Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Džiaukis“ (vad. Rasa Banevičiūtė-Juzulėnienė), Radviliškio kultūros centro  liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ (vad. Edmundas Verpetinskas),  Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Alsa“ (vad. Birutė Viktoravičiūtė), Joniškio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Ratilis“ (vad. Vitoldas Krajinas), Bir­žų kul­tū­ros cent­ro vy­res­nių­jų šo­kių ko­lek­ty­vas „Ver­pe­tas“ (vad. Dan­guo­lė Kal­kie­nė), Kauno rajono Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“ (vad. Zita Vaškelienė), Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriaus šokių grupė „Šėltinis“ (vad. Nida Sakalauskienė). Savo šokius žiūrovams dovanojo šventės šeimininkai kolektyvas „Smilgė“ (vad. Nijolė Vidžiūtė), ir svečiai iš Latvijos Limbaži miesto tautinių šokių kolektyvas „Jampadracis“ (vad. Andis Lenmanis). Renginį vedė Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio meno vadovė Audronė Palionienė.

Pasidžiaugti puikiu renginiu bei pasveikinti kolektyvo veiklos 20-mečio ir festivalio 10 metų sukakties proga atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narė Guoda Burokienė, Smilgių seniūnijos seniūnas Edmundas Toliušis, Smilgių bendruomenės centro „Bitė“ atstovai. Įteikti Panevėžio rajono savivaldybės mero Povilo Žagunio padėką  kolektyvui „Smilgė“ ir jo vadovei Nijolei Vidžiūtei atvyko mero pavaduotojas Antanas Pocius.

Už svetingą priėmimą šventės dalyviai dėkojo Smilgių kultūros centro darbuotojų kolektyvui, direktorei Linai Narkevičienei, renginio rėmėjui Panevėžio savivaldybės tarybos nariui ir kolektyvo „Smilgė“ šokėjui Donatui Tumui, bei visiems šventės kūrėjams. 

Panevėžio rajono Smilgių kultūros centro vyresniųjų žmonių liaudiškų šokių grupė „Smilgė“ (vadovė Nijolė Vidžiūtė) įkurta 2002 metais. Kolektyvas nuolat dalyvauja vietos, rajono ir krašto šventėse. Yra dalyvavęs visose Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, suaugusiųjų liaudiškų šokių konkurso „Pora už poros“ ir konkursinio sambūrio „Iš aplinkui“ daugkartinis dalyvis ir laureatas. „Smilgės“ šokėjai koncertavo Londone, Baltarusijoje tarptautiniame tautinių šokių festivalyje, tautinių šokių festivalyje Latvijoje. Nuo 2012 m ir Smilgių kultūros centras organizuoja šalies suaugusių žmonių liaudiškų šokių festivalį „Šokis – kaip vaivorykštė: kiekvienas jį supranta savaip“.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija
Arnetos Matuzevičiūtės nuotraukos

image_print