Minint Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Savanorystės metus ir Panevėžio r. bendruomenių sąjungos steigiamojo posėdžio 19-ąsias metines į Upytės tradicinių amatų svirną rinkosi svečiai ir bendruomenių sąjungos tarybos nariai.

Renginys prasidėjo Karolinos Raziūnienės atliekamomis kalėdinėmis dainomis. Susirinkusius sveikino Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, mero pavaduotojas Antanas Pocius, administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, Europos parlamentaro Bronio Ropės padėjėja Jūratė Žilinskienė, Upytės seniūnas Giedrius Koženiauskas, bendruomenių pareigūnai Darius Petraitis ir Sandra Kareckė, Upytės tradicinių amatų centro vadovė Aušra Sidorovienė. Prisiminimais apie sąjungos kūrimąsi, jos veiklas ir darbus dalinosi pirmosios Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos tarybos nariai Valentinas Genotis ir Marija Povilonienė.

Šventės metu bendruomenių savanoriams dėkota už bendrą veiklą, norą dalintis savo laiku, įgūdžiais, kompetencijomis, talentu ir įkvėpimu. Meras Povilas Žagunis sveikindamas šventės dalyvius sakė: „Yra didžiulė galia, kai grupė žmonių, turinčių panašių interesų, susiburia siekti tų pačių tikslų. Susiėjimas kartu yra pradžia. Laikytis kartu yra pažanga. Dirbti kartu yra sėkmė“.

Mero padėkos raštai už pilietinę atsakomybę, aktyvų dalyvavimą gyventojų bendruomenės veikloje ir neatlygintiną darbą vardan kitų, už savanorystę, kuri teikia vidinį pasitenkinimą galint pagelbėti ir patalkinti bei atveria galimybes veiklos įvairovei, naujoms pažintims ir savo jėgų išbandymui, įteikti Danutei Pleskienei ir Rimantui Januškevičiui. Seimo narės Guodos Burokienės padėkos raštai ir dovanos už atsidavimą ir ilgametį savanorišką darbą perduotos Reginai Turulienei ir Gražinai Žemaitienei. Europos parlamentaro Bronio Ropės padėjėja Jūratė Žilinskienė sveikinimus ir padėką perdavė Jolantai Silgienei. 

Albertas Einšteinas yra sakęs, jog  gyvenimas, nugyventas dėl kitų, yra vertas gyvenimo. Šių minčių vedini išsiskirstėme tęsti veiklų ir laukti didžiųjų metų švenčių.


Panevėžio r. bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė

image_print