Švietimo įstaigų darbuotojai pandemijos metu ne tik sugeba persikelti į virtualią darbo erdvę, bet ir randa laiko profesiniam tobulėjimui. Vasario – gegužės mėn. devyni Panevėžio rajono mokytojai, dalyvaujantys Švietimo centro įgyvendinamame „Erasmus+“ KA3 projekte „RoBy“, nuotoliniu būdu mokysis Burgos (Ispanija) universitete.

Mokymų programą sudaro šios temos: mokytojų el. portfelio kūrimas; robotika, robotai ir kiti įrankiai; patyčios ir jų psichosocialinė dinamika; patyčių prevencija; mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią patyčioms; ugdomoji robotika bei grupės organizavimo būdai.

Mokymai vyks ir sinchroniniu, ir asinchroniniu būdu, visų projekte dalyvaujančių šalių (Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos) mokytojų el. portfeliai bus kuriami Burgos universiteto „Moodle“ virtalioje mokymosi aplinkoje, vėliau mokytojų darbai bus publikuojami Švietimo centro edukaciniame banke.

Daugiau informacijos apie  mokymus ir projektą skaitykite interneto svetainėje https://www.roboticavsbullismo.net/en/european-training-course-2/ Projektas „Robotika prieš patyčias – RoBy” (angl. „Robotics Versus Bullying – RoBy”) Nr. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD finansuojamas remiant Europos komisijai.

Mokymų tvarkaraštis čia


Panevėžio rajono švietimo centro informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-19 14:26

image_print