2023 m. lapkričio 9 d. Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Pranys, Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė, Krekenavos seniūnijos seniūnas Vaidas Kaušakys, vyriausioji specialistė socialiniam darbui Liuda Valikonienė ir Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Gediminas Jankūnas, nešini dovanomis ir gėlių puokštėmis, 100 metų jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikino Krekenavos seniūnijos gyventoją Vincą Vaičaitį. Tai ypatingas įvykis ne tik šeimai, bet ir visai bendruomenei bei Panevėžio rajono savivaldybei.

Vincas Vaičaitis gimė 1923 m. lapkričio 9 d. Sereikių k., Šiaulių r. Ilgą laiką gyveno Bundziniškio k., Lygumų sen., Pakruojo r. Dirbo kelių tarnyboje. Kartu su žmona užaugino 3 sūnus ir šiuo metu gali pasigirti, kad turi 11 anūkų ir 4 proanūkius. Nuo 2021 m. Vincas Vaičaitis meilės ir dėmesio apsuptyje gyvena pas vieną iš savo sūnų Petrą Vaičaitį. Sukaktuvininkas yra šviesaus proto, mielai dalijasi savo gyvenimo prisiminimais, išmintimi bei patirtimi.

Jubiliejaus proga dar kartą linkime Vincui Vaičaičiui stiprios sveikatos, džiugių akimirkų ir lengvų gyvenimo metų!  


Savivaldybės informacija

image_print