Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2014-08-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-08-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-149)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
10:05:00 - 10:12:00 R. Z. Viškelienė Priimtas
2 INFORMACIJA APIE IŠVADĄ „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO“ (Nr. T2-153)    0_document.doc
   1_document.doc
10:05:00 - 10:12:00 R. Z. Viškelienė Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. T2-135)    0_document.xls
   1_document.docx
   2_document.pdf
   3_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-158)    0_document.docx
10:18:00 - 10:25:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
5 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T- 37 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS ŠVENTO KAZIMIERO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ, GUSTONIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO, KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ IR RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-141)    0_document.doc
10:25:00 - 10:32:00 V. Janišienė. Kviečiami į posėdį A. P. Paškevičienė, G. Navickas Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-246 „DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-145)    0_document.docx
10:32:00 - 10:39:00 R. Valantinienė. Kviečiami į posėdį I. Janušonienė, V. Januškienė Priimtas
7 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRĄ (Nr. T2-157)    0_document.doc
10:39:00 - 10:42:00 R. Valantinienė Priimtas
8 INFORMACIJA APIE IŠVADĄ „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS PAGAL 2013-12-31 DUOMENIS“ (Nr. T2-152)    0_document.doc
10:42:00 - 10:45:00 R. Z. Viškelienė Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITAI (Nr. T2-147)    0_document.doc
10:45:00 - 10:48:00 J. Balčienė Priimtas
10 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-102 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. T2-143)    0_document.doc
10:48:00 - 10:51:00 J. Balčienė Priimtas
11 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS” GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-133)    0_document.doc
10:51:00 - 10:54:00 J. Balčienė Priimtas
12 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-293 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-134)    0_document.doc
10:54:00 - 10:57:00 J. Balčienė Priimtas
13 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL PIRČIŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-136)    0_document.doc
10:57:00 - 11:00:00 J. Balčienė Priimtas
14 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-117 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO (Nr. T2-137)    0_document.doc
11:00:00 - 11:03:00 J. Balčienė Priimtas
15 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-138)    0_document.doc
11:03:00 - 11:06:00 J. Balčienė Priimtas
16 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO (Nr. T2-139)    0_document.doc
11:06:00 - 11:09:00 J. Balčienė Priimtas
17 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO” 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T2-140)    0_document.doc
11:09:00 - 11:12:00 J. Balčienė Priimtas
18 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-156)    0_document.doc
11:12:00 - 11:17:00 R. Samkus Priimtas
19 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO IGNUI TAMOŠIŪNUI (Nr. T2-154)    0_document.docx
11:17:00 - 11:20:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
20 DĖL KREIPIMOSI SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS GAUTI TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-148)    0_document.docx
11:20:00 - 11:23:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
21 DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO (Nr. T2-142)    0_document.doc
11:23:00 - 11:26:00 S. Biveinienė Priimtas
22 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-144)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
11:26:00 - 11:33:00 S. Biveinienė Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-73 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014–2015 M. M.“ PAKEITIMO (Nr. T2-151)    0_document.doc
11:33:00 - 11:40:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO GERIAUSIO METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO (Nr. T2-150)    0_document.doc
11:40:00 - 11:45:00 A. K. Rimkus Priimtas
25 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO (Nr. T2-146)    0_document.doc
11:45:00 - 11:52:00 S. Venslavičienė Priimtas
26 DĖL KANDIDATO APDOVANOJIMUI „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS“ (Nr. T2-155)    0_document.doc
11:52:00 - 11:59:00 S. Venslavičienė Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PANEVĖŽIO RAJONO, PANEVĖŽIO MIESTO IR RUMUNIJOS MARAMUREŠO APSKRITIES BENDRADARBIAVIMO KETINIMŲ PROTOKOLĄ (Nr. T2-132)    0_document.docx
11:59:00 - 12:06:00 R. Butėnaitė Priimtas
Informacija
28 Informacija apie pasirengimą 2014-2015 mokslo metams 12:06:00 - 12:13:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
29 Informacija apie pasirengimą šildymo sezonui 12:13:00 - 12:20:00 V. Balakauskas Įtrauktas į darbotvarkę
30 Informacija apie daugiabučių namų renovavimo eigą Panevėžio rajone  0_document.doc
12:20:00 - 12:27:00 V. Balakauskas Įtrauktas į darbotvarkę
31 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. rugpjūčio 7 d. reikalavimo Nr. R-34(2.2) 12:27:00 - 12:30:00 P. Žagunis Įtrauktas į darbotvarkę