Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2014-06-19 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-06-19 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-127)    0_document.docx
10:05:00 - 10:12:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. NR. T-54„DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-123)    0_document.docx
10:12:00 - 10:16:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 DĖL UAB „LENAUDA“ 2014–2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO DERINIMO (Nr. T2-112)    0_document.docx
10:16:00 - 10:20:00 R. Samkus. Kviečiamieji į posėdį L. Indriliūnas Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ TEISĖS AKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. T2-111)    0_document.docx
10:20:00 - 10:23:00 V. Janišienė Priimtas
5 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-113)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.doc
10:23:00 - 10:25:00 A.Pocius Priimtas
6 DĖL 2009 M. SPALIO 22 D. NUOMOS SUTARTIES NR. S2-83 ATNAUJINIMO (Nr. T2-114)    0_document.doc
10:25:00 - 10:28:00 A. Čiegytė Priimtas
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO (Nr. T2-115)    0_document.doc
10:28:00 - 10:31:00 A. Čiegytė Priimtas
8 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO (Nr. T2-119)    0_document.doc
10:31:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
9 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-61 „DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, PERDUOTO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBEI, VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-126)    0_document.doc
10:34:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo (Nr. T2-116)    0_document.doc
10:37:00 - 10:40:00 S. Venslavičienė Nepriimtas
11 Dėl pritarimo vežti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikus (Nr. T2-117)    0_document.doc
10:40:00 - 10:43:00 S. Kriukienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio r. savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl švietimo įstaigų 2014–2015 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-121)    0_document.docx
10:43:00 - 10:46:00 S. Kriukienė Priimtas
13 DĖL PRITARIMO SUSITARIMO DĖL 2013 M. LIEPOS 10 D. SUTARTIES Nr. 22.844/FS-258 PRATĘSIMO PROJEKTO (Nr. T2-122)    0_document.docx
10:46:00 - 10:50:00 S. Kriukienė Priimtas
14 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO VIDURINĖS MOKYKLOS IR SMILGIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-120)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.doc
10:50:00 - 10:53:00 S. Kriukienė Priimtas
15 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. T2-118)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
10:53:00 - 10:56:00 S. Glinskis Priimtas
16 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO CIVILINIŲ KAKŪNŲ KAPINIŲ STEIGIMO DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO (Nr. T2-124)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
10:56:00 - 10:59:00 S. Glinskis Priimtas
17 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-128)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
10:59:00 - 11:03:00 S. Glinskis Priimtas
18 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO 2016–2022 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-125)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 R. Butėnaitė Priimtas
Papildomas klausimas
19 DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-129)    0_document.docx
11:06:00 - 11:11:00 E. Lunskis Priimtas
20 DĖL 2014 METŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTOTĖS (Nr. T2-130)    0_document.doc
11:11:00 - 11:16:00 A. Čiegytė Priimtas
21 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T2-131)    0_document.doc
11:16:00 - 11:21:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
22 Informacija apie kultūros centrų veiklą  0_document.docx
 1_document.pdf
11:11:00 - 11:21:00 R. Vilys Įtrauktas į darbotvarkę
23 Informacija apie šildymo sezono pasirengimą 2014-2015 m. 11:21:00 - 11:30:00 V. Balakauskas Įtrauktas į darbotvarkę