Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2014-05-08 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-05-08 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-164 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-95)    0_document.doc
10:05:00 - 10:10:00 R. Valantinienė. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-82)    0_document.doc
10:10:00 - 10:15:00 R. Valantinienė Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2014 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-81)    0_document.docx
10:15:00 - 10:18:00 R. Valantinienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-101)    0_document.doc
10:18:00 - 10:21:00 S. Venslavičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-105)    0_document.docx
10:21:00 - 10:24:00 A. K. Rimkus Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR KULTŪROS CENTRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-106)    0_document.docx
10:24:00 - 10:27:00 A. K. Rimkus Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono RAMYGALOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-108)    0_document.doc
10:27:00 - 10:30:00 A. K. Rimkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2014–2015 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. T2-103)    0_document.doc
10:30:00 - 10:33:00 A. K. Rimkus Priimtas
9 DĖL PAPILDOMŲ ASIGNAVIMŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTINIŲ LĖŠŲ (Nr. T2-93)    0_document.docx
10:33:00 - 10:37:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
10 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-97)    0_document.doc
10:37:00 - 10:40:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
11 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS IR NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-87)    0_document.doc
10:40:00 - 10:43:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
12 DĖL 2015 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO (Nr. T2-88)    0_document.doc
10:43:00 - 10:46:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
13 DĖL PRISIJUNGIMO PRIE GEROS VERSLO PRAKTIKOS MEMORANDUMO IR PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-94)    0_document.doc
10:46:00 - 10:50:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
14 Dėl metinio žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. T2-84)    0_document.doc
10:50:00 - 10:55:00 V. Jurkštienė Priimtas
15 Dėl metinio nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo (Nr. T2-83)    0_document.doc
10:55:00 - 10:58:00 V. Jurkštienė Priimtas
16 Dėl nuomos mokesčio už valsybinę žemę lengvatų taikymo (Nr. T2-86)    0_document.doc
10:58:00 - 11:02:00 V. Jurkštienė Priimtas
17 Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-85)    0_document.docx
11:02:00 - 11:05:00 R. Samkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (Nr. T2-96)    0_document.doc
11:05:00 - 11:10:00 R. Samkus Priimtas
19 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (Nr. T2-79)    0_document.doc
11:10:00 - 11:13:00 A. Čiegytė Priimtas
20 DĖL TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-98)    0_document.doc
11:13:00 - 11:16:00 A. Čiegytė Priimtas
21 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. T2-104)    0_document.doc
11:16:00 - 11:19:00 A. Čiegytė Priimtas
22 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL 2009–2015 METŲ PANEVĖŽIO RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T2-80)    0_document.docx
11:19:00 - 11:22:00 R. Butėnaitė Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T2-107)    0_document.xls
   1_document.docx
11:22:00 - 11:25:00 R. Butėnaitė Priimtas
24 DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO DAIVAI LIAUGMINIENEI (Nr. T2-92)    0_document.doc
11:25:00 - 11:28:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
25 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-99)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.doc
11:28:00 - 11:31:00 S. Glinskis Priimtas
26 DĖL PANEVĖŽIO PRIEMIESTINIŲ GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ INTENSYVIOS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. T2-100)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.doc
   5_document.pdf
11:31:00 - 11:34:00 S. Glinskis Priimtas
27 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO REKREACINIŲ TERITORIJŲ SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-102)    0_document.jpg
   1_document.jpg
   2_document.jpg
   3_document.jpg
   4_document.jpg
   5_document.jpg
   6_document.jpg
   7_document.jpg
   8_document.jpg
   9_document.jpg
   10_document.jpg
   11_document.jpg
   12_document.jpg
   13_document.doc
11:34:00 - 11:37:00 S. Glinskis Priimtas
28 DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, SAVIVALDYBĖS MERO (MERO PAVADUOTOJO), SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, KITŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ SUDAROMOSE DARBO GRUPĖSE (KOMISIJOSE) TEISĖS AKTŲ PROJEKTAMS RENGTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-90)    0_document.docx
11:37:00 - 11:40:00 V. Janišienė Priimtas
29 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ RINKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. T2-89)    0_document.docx
11:40:00 - 11:41:00 V. Janišienė Priimtas
30 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-91)    0_document.docx
11:41:00 - 11:44:00 V. Janišienė Priimtas
Papildomas klausimas
31 Dėl pavedimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai atlikti darbų užsakovo funkcijas (Nr. T2-109)    0_document.doc
11:44:00 - 11:52:00 R. Samkus Priimtas
32 DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-110)    0_document.docx
11:52:00 - 11:58:00 E. Lunskis Priimtas
Informacija
33 Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas dėl Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos rizikos analizės  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
11:58:00 - 12:06:00 E. Lunskis Nepriimtas
34 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. balandžio 1 d. reikalavimo Nr. R-20(2.2) 12:06:00 - 12:09:00 P. Žagunis Nepriimtas
35 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. balandžio 1 d. reikalavimo Nr. R-8(2.2) 12:09:00 - 12:12:00 P. Žagunis Nepriimtas
36 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. balandžio 1 d. reikalavimo Nr. R-14(2.2) 12:12:00 - 12:14:00 P. Žagunis Nepriimtas
37 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. balandžio 1 d. reikalavimo Nr. R-26(2.2) 12:14:00 - 12:17:00 P. Žagunis Nepriimtas