Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2014-03-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-03-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-71)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:05:00 - 10:55:00 P. Žagunis. Kviečiami į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO    0_document.docx
   1_document.doc
10:55:00 - 11:10:00 V. Žiurlys. Kviečiami į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai Priimtas
3 DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-57)    0_document.doc
11:10:00 - 11:12:00 V. Janišienė Priimtas
4 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO (Nr. T2-69)    0_document.docx
11:12:00 - 11:22:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
5 DĖL PAPILDOMŲ ASIGNAVIMŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTINIŲ LĖŠŲ (Nr. T2-70)    0_document.docx
11:22:00 - 11:25:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
6 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-66)    0_document.doc
   1_document.xls
   2_document.pdf
   3_document.doc
   4_document.doc
   5_document.doc
   6_document.doc
11:25:00 - 11:35:00 R. Valantinienė. Kviečiami į posėdį N. Lekarauskienė, J. Grigaitienė Priimtas
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-65)    0_document.xls
   1_document.XLS
   2_document.xls
   3_document.xls
   4_document.xls
   5_document.xls
   6_document.xls
   7_document.xls
   8_document.XLS
   9_document.xls
   10_document.doc
   11_document.doc
   12_document.xls
   13_document.xls
   14_document.xls
   15_document.xls
   16_document.xls
   17_document.xls
   18_document.xls
   19_document.xls
   20_document.doc
   21_document.xls
   22_document.xls
   23_document.doc
   24_document.pdf
   25_document.xls
   26_document.doc
   27_document.xls
11:35:00 - 11:45:00 R. Valantinienė. Kviečiami į posėdį I. Janošonienė, V. Januškienė Priimtas
8 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. T2-61)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
11:45:00 - 11:48:00 R. Valantinienė. Kviečiami į posėdį S. Venslavičienė, I. Janušonienė, N. Lekarauskienė. Priimtas
9 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI (Nr. T2-62)    0_document.doc
11:48:00 - 11:51:00 R. Valantinienė Priimtas
10 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-52)    0_document.doc
11:51:00 - 11:54:00 R. Valantinienė Priimtas
11 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. T2-68)    0_document.doc
11:54:00 - 12:04:00 A. Čiegytė. Kviečiami į posėdį V. Balakauskas, Z. Žilytė. Priimtas
12 Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ (Nr. T2-53)    0_document.doc
12:04:00 - 12:07:00 A. Čiegytė Priimtas
13 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T2-51)    0_document.doc
12:07:00 - 12:10:00 A. Čiegytė Priimtas
14 DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĖS ADRESĄ (Nr. T2-54)    0_document.doc
12:10:00 - 12:13:00
Priimtas
15 DĖL LEIDIMO SUDARYTI SUTARTĮ IR PATVIRTINTI NUOMOS MOKESTĮ (Nr. T2-74)    0_document.doc
12:13:00 - 12:16:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VELŽIO KOMUNALINIAM ŪKIUI PERDUOTI TURTĄ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. T2-75)    0_document.doc
12:16:00 - 12:19:00 A. Čiegytė Priimtas
17 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-56)    0_document.docx
12:19:00 - 12:23:00 R. Butėnaitė Priimtas
18 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR.T-6 " DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO (Nr. T2-58)    0_document.docx
12:23:00 - 12:26:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
19 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-60)    0_document.doc
12:26:00 - 12:29:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
20 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. T2-63)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
12:29:00 - 12:32:00 S. Glinskis Priimtas
21 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-64)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
12:32:00 - 12:35:00 S. Glinskis Priimtas
22 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. T2-55)    0_document.doc
12:35:00 - 12:38:00 A. K. Rimkus Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014–2015 M. M. (Nr. T2-67)    0_document.pdf
   1_document.doc
12:38:00 - 12:41:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 DĖL PAVEDIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATLIKTI DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (Nr. T2-73)    0_document.docx
12:41:00 - 12:44:00 E. Lunskis Priimtas
25 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-76)    0_document.doc
12:44:00 - 12:46:00 V. Visockis Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-59)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
12:46:00 - 12:50:00 R. Girštautas Priimtas
Papildomas klausimas
27 DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI IR VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIŲ PROJEKTUI (Nr. T2-78)    0_document.docx
12:50:00 - 12:55:00 E. Lunskis Priimtas
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ KAIMO BENDRUOMENĖS „GUSTONIAI“ (Nr. T2-77)    0_document.doc
12:55:00 - 13:00:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
29 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 13:05:00 - 13:38:00 V. Balakauskas Nepriimtas
30 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. kovo 19 d. teikimo Nr. T-10(2.1) 12:38:00 - 12:40:00 P. Žagunis Nepriimtas