Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2014-02-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-02-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. T2-44)    0_document.docx
10:05:00 - 10:25:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-40)    0_document.docx
10:25:00 - 10:30:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-43)    0_document.docx
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.xls
   4_document.doc
   5_document.xls
   6_document.doc
   7_document.xls
   8_document.doc
   9_document.xls
   10_document.doc
   11_document.xls
   12_document.doc
   13_document.xls
   14_document.doc
   15_document.xls
   16_document.doc
   17_document.xls
10:30:00 - 10:33:00 R. Butėnaitė Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-22)    0_document.docx
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.doc
   4_document.doc
   5_document.doc
   6_document.doc
   7_document.doc
   8_document.doc
   9_document.doc
   10_document.doc
   11_document.doc
   12_document.doc
10:33:00 - 10:36:00 R. Butėnaitė Priimtas
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA PANEVĖŽIO RAJONE“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ (Nr. T2-28)    0_document.doc
10:36:00 - 10:39:00 R. Butėnaitė Priimtas
6 Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-174 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-46)    0_document.doc
10:39:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ (Nr. T2-26)    0_document.doc
10:44:00 - 10:47:00 A. Čiegytė Priimtas
8 DĖL TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-36)    0_document.doc
10:47:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
9 DĖL LEIDIMO SUDARYTI SUTARTĮ IR PATVIRTINTI NUOMOS MOKESTĮ (Nr. T2-41)    0_document.doc
10:50:00 - 10:53:00 A. Čiegytė Priimtas
10 DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĖS ADRESĄ (Nr. T2-37)    0_document.doc
10:53:00 - 10:56:00 A. Čiegytė Priimtas
11 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-02 SPRENDIMO NR.T-93 "DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ASMENIMS (ŠEIMOMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO (Nr. T2-34)    0_document.doc
10:56:00 - 11:01:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
12 DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS, NUSTATYTOS UŽ LEIDIMŲ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-35)    0_document.doc
11:01:00 - 11:06:00 K. Adelbergis Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. Sprendimo nr. T-97 „Dėl elektros ir vandens sunaudojimo limitų nustatymo mokinių maisto ruošimui“ pakeitimo (Nr. T2-42)    0_document.pdf
11:06:00 - 11:10:00 A. K. Rimkus Priimtas
14 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR KULTŪROS CENTRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-27)    0_document.doc
11:10:00 - 11:15:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-21)    0_document.doc
11:15:00 - 11:18:00 S. Venslavičienė Priimtas
16 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. T2-45)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
11:18:00 - 11:20:00 S. Glinskis Priimtas
17 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-38)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
11:20:00 - 11:24:00 S. Glinskis Priimtas
18 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ATVIRO JAUNIMO CENTRO PLĖTRA RAMYGALOJE “ RENGIMUI PAGAL 2009-2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS LT05 „RIZIKOS GRUPĖS VAIKAI IR JAUNIMAS“ PRIEMONĘ „LIETUVOS ATVIRŲ JAUNIMO CENTRŲ PLĖTRA“ RENGIMUI (Nr. T2-47)    0_document.doc
11:24:00 - 11:29:00 V. Visockis Priimtas
19 DĖL SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-39)    0_document.docx
11:29:00 - 11:33:00 V. Žiurlys Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2013 m. ataskaitos patvirtinimo. (Nr. T2-32)    0_document.doc
11:33:00 - 11:36:00 R. Trota Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo. (Nr. T2-33)    0_document.doc
11:36:00 - 11:40:00 R. Trota Priimtas
22 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-24)    0_document.doc
11:40:00 - 11:43:00 V. Liepa Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-25)    0_document.doc
11:43:00 - 11:47:00 V. Liepa Priimtas
24 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-23)    0_document.doc
11:47:00 - 11:50:00 A. Pocius Priimtas
25 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-31)    0_document.docx
11:50:00 - 11:54:00 A. Pocius Priimtas
26 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-29)    0_document.doc
11:54:00 - 11:58:00 S. Biveinienė Priimtas
27 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-30)    0_document.doc
11:58:00 - 12:02:00 S. Biveinienė Priimtas
28 DĖL Panevėžio rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos tvirtinimo (Nr. T2-50)    0_document.doc
12:02:00 - 12:05:00 V. Grigienė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Komitetų 2013 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-49)    0_document.doc
12:05:00 - 12:15:00 V. R. Gritėnas, P. Nevulis, K. A. Budrys, V. Liepa, J. Kaušakys, V. Grigienė Priimtas
Papildomas klausimas
30 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO VILMAI PELECKIENEI (Nr. T2-48)    0_document.doc
12:15:00 - 12:18:00 A. P. Paškevičienė Priimtas