Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2014-01-23 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-01-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Informacija
1 Informacija dėl 2014 metų biudžeto projekto 10:05:00 - 10:35:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
Bendras klausimas
2 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-5)    0_document.doc
10:35:00 - 10:38:00
Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APYVARTINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-4)    0_document.docx
10:38:00 - 10:42:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 17 D. SPRENDIMONR. T-154 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-1)    0_document.doc
10:42:00 - 10:45:00 V. Janišienė Priimtas
5 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. T- 141 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-3)    0_document.doc
10:45:00 - 10:48:00 V. Janišienė Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-164 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-10)    0_document.doc
10:48:00 - 10:51:00 V. Janišienė Priimtas
7 DĖL ATSISAKYMO PASIIMTI TURTĄ (Nr. T2-6)    0_document.doc
10:51:00 - 10:53:00 V. Janišienė Priimtas
8 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-17)    0_document.doc
10:53:00 - 11:00:00 J. Kaušakys. Kviečiama į posėdį V. Janišienė. Priimtas
9 DĖL LEIDIMO SUDARYTI SUTARTĮ IR PATVIRTINTI NUOMOS MOKESTĮ (Nr. T2-9)    0_document.doc
11:00:00 - 11:02:00 A. Čiegytė Priimtas
10 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T2-8)    0_document.doc
11:02:00 - 11:05:00 A. Čiegytė Priimtas
11 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. T2-12)    0_document.doc
11:05:00 - 11:08:00 A. Čiegytė Priimtas
12 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-18)    0_document.doc
11:08:00 - 11:11:00 A. Čiegytė Priimtas
13 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2013 METAIS ATASKAITOS IR PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-7)    0_document.doc
11:11:00 - 11:15:00 A. Čiegytė Priimtas
14 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-01-26 SPRENDIMO NR. T-3 " DĖL LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-2)    0_document.doc
11:15:00 - 11:20:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
15 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS PANEVĖŽIO RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-16)    0_document.doc
11:20:00 - 11:23:00 S. Biveinienė. Kviečiama į posėdį R. Valantinienė Priimtas
16 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-14)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.doc
11:23:00 - 11:26:00 S. Glinskis Priimtas
17 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T2-11)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.PDF
   4_document.pdf
   5_document.pdf
11:26:00 - 11:29:00 S. Glinskis Priimtas
18 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO CIVILINIŲ ŠILAIČIŲ KAPINIŲ IŠPLĖTIMO DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO (Nr. T2-15)    0_document.doc
   1_document.pdf
11:29:00 - 11:32:00 S. Glinskis Priimtas
19 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TIKSLINĖS NAUJAMIESČIO, PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO, SMILGIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ RĖMIMO PROGRAMOS 2014–2015 METAIS PATVIRTINIMO (Nr. T2-19)    0_document.doc
11:32:00 - 11:37:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nr. T2-13)    0_document.doc
11:37:00 - 11:40:00 S. Venslavičienė Priimtas
Papildomas klausimas
21 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PASKOLOS SUTARTIES PAKEITIMĄ (Nr. T2-20)    0_document.docx
11:40:00 - 11:45:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
Informacija
22 Informacija apie atestavimo komisijos darbą ir kultūros centrų darbuotojų atestavimo rezultatus 00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį R. Vilys. Priimtas