Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas 2013-12-19 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-12-19 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-246)    0_document.doc
10:05:00 - 10:15:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. T2-229)    0_document.doc
10:15:00 - 10:20:00 R. Samkus Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-231)    0_document.doc
10:20:00 - 10:23:00 S. Glinskis Priimtas
4 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-237)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
10:23:00 - 10:26:00 S. Glinskis Priimtas
5 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T2-239)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.PDF
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
10:26:00 - 10:29:00 S. Glinskis Priimtas
6 DĖL GELEŽIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. T2-236)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
10:29:00 - 10:32:00 S. Glinskis Priimtas
7 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TERITORIJŲ IR NAUDOJIMO REŽIMŲ REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO (Nr. T2-238)    0_document.doc
10:32:00 - 10:35:00 S. Glinskis Priimtas
8 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TEIKIAMOS ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS 2014 METAIS NUSTATYMO (Nr. T2-241)    0_document.doc
   1_document.doc
10:35:00 - 10:42:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiami į posėdį G. Navickas, A. Narkevičienė Priimtas
9 DĖL MITYBOS, MEDIKAMENTŲ, MATERIALINIŲ VERTYBIŲ ATSARGŲ, MINKŠTO INVENTORIAUS IŠLAIDŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE PATVIRTINIMO (Nr. T2-240)    0_document.doc
   1_document.doc
10:42:00 - 10:47:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
10 DĖL MITYBOS, MEDIKAMENTŲ, PATALYNĖS IR APRANGOS IŠLAIDŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ 2014 METAIS PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO (Nr. T2-233)    0_document.doc
10:47:00 - 10:51:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
11 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-243)    0_document.doc
10:51:00 - 10:54:00 S. Venslavičienė Priimtas
12 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (Nr. T2-235)    0_document.doc
10:54:00 - 10:57:00 S. Venslavičienė Priimtas
13 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-246 „DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T2-234)    0_document.doc
   1_document.pdf
10:57:00 - 11:01:00 R. Valantinienė Priimtas
14 DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Nr. T2-232)    0_document.doc
11:01:00 - 11:05:00 R. Valantinienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skolų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo (Nr. T2-230)    0_document.doc
11:05:00 - 11:08:00 I. Gedmantienė Priimtas
16 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-102 „DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. T2-226)    0_document.doc
11:08:00 - 11:11:00 A. Čiegytė Priimtas
17 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO    0_document.doc
11:11:00 - 11:14:00 A. Čiegytė Priimtas
18 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (Nr. T2-228)    0_document.doc
11:14:00 - 11:18:00 A. Čiegytė Priimtas
19 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-245)    0_document.doc
11:18:00 - 11:21:00 A. Čiegytė Priimtas
20 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-244)    0_document.doc
11:21:00 - 11:24:00 A. Čiegytė Priimtas
21 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-21 SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO BEI LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-225)    0_document.doc
11:24:00 - 11:28:00 V. Janišienė Priimtas
22 DĖL IŠMOKOS DYDŽIO IR ATSISKAITYMO TVARKOS NUSTATYMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIAMS (Nr. T2-242)    0_document.doc
11:28:00 - 11:33:00 V. Janišienė Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-224)    0_document.doc
11:33:00 - 11:38:00 V. Janišienė Priimtas
Papildomas klausimas
24 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL PIRČIŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-247)    0_document.doc
11:38:00 - 11:45:00 A. Čiegytė. Kviečiama į posėdį B. Garbauskienė Priimtas