Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2013-08-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-08-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIŲ IR TURTO NAUDOJIMO AUDITO IŠVADOS (Nr. T2-154)    0_document.doc
   1_document.doc
10:05:00 - 10:08:00 R. Z. Viškelienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. T2-146)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.xls
   3_document.doc
10:08:00 - 10:11:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
3 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO (Nr. T2-152)    0_document.doc
   1_document.doc
10:11:00 - 10:16:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO (Nr. T2-151)    0_document.doc
   1_document.doc
10:16:00 - 10:21:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
5 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS IR KITOMS GYVENTOJŲ BENDRIJOMS BEI VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-160)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
10:21:00 - 10:24:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
6 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
10:24:00 - 10:29:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 DĖL uAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO (Nr. T2-137)    0_document.doc
   1_document.doc
10:29:00 - 10:39:00 J. Balčienė. Kviečiamas į posėdį - S. Venckus Priimtas
8 DĖL UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO 2013–2016 METAMS PAPILDYMO SUDERINIMO (Nr. T2-159)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
10:39:00 - 10:44:00 R Samkus. Kviečiamas į posėdį - S. Venckus Priimtas
9 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-153)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
10:44:00 - 10:51:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį - V. Balakauskas. Priimtas
10 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T2-144)    0_document.doc
   1_document.doc
10:51:00 - 10:54:00 R. Samkus Priimtas
11 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-158)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
10:54:00 - 10:59:00 J. Balčienė. Kviečiamas į posėdį - R. Samkus. Priimtas
12 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T2-134)    0_document.doc
   1_document.doc
10:59:00 - 11:02:00 J. Balčienė Priimtas
13 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. T2-147)    0_document.doc
   1_document.doc
11:02:00 - 11:07:00 J. Balčienė Priimtas
14 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-135)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
11:07:00 - 11:10:00 J. Balčienė Priimtas
15 DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS (Nr. T2-136)    0_document.doc
   1_document.doc
11:10:00 - 11:13:00 J. Balčienė Priimtas
16 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. T2-161)    0_document.doc
   1_document.doc
11:13:00 - 11:18:00 J. Balčienė Priimtas
17 DĖL SMILGIŲ, MIEŽIŠKIŲ, VADOKLIŲ, ŠILŲ MIESTELIŲ TERITORIJŲ BENDRŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO (Nr. T2-148)    0_document.doc
11:18:00 - 11:23:00 S. Glinskis Priimtas
18 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-149)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
11:23:00 - 11:26:00 S. Glinskis Priimtas
19 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T – 124 ,, DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-150)    0_document.doc
11:26:00 - 11:29:00 S. Glinskis Priimtas
20 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO (Nr. T2-138)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.xls
11:29:00 - 11:32:00 R. Butėnaitė Priimtas
21 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-120 „ DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP2-4.2-ŪM-02-K „ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO (Nr. T2-140)    0_document.doc
   1_document.doc
11:32:00 - 11:35:00 R. Butėnaitė Priimtas
22 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ RENGIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĘ „VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), SUMAŽINANT ENERGIJOS VARTOJIMO SĄNAUDAS“ PAKEITIMO (Nr. T2-143)    0_document.doc
   1_document.doc
11:35:00 - 11:38:00 R. Butėnaitė Priimtas
23 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-191 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-164 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. T2-139)    0_document.pdf
   1_document.pdf
11:38:00 - 11:41:00 A. Dzikas Priimtas
24 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO REGINAI DMUKAUSKIENEI (Nr. T2-142)    0_document.doc
   1_document.doc
11:41:00 - 11:44:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
25 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ANTANINAI MOCKEVIČIENEI (Nr. T2-141)    0_document.doc
   1_document.doc
11:44:00 - 11:47:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
26 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO    0_document.doc
11:47:00 - 11:50:00 R. Valantinienė Priimtas
27 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ IR PROFESINIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMO DĖL TRIŠALIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUI (Nr. T2-155)    0_document.doc
11:50:00 - 11:55:00 V. Janišienė Priimtas
28 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO GERIAUSIO METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.pdf
11:55:00 - 11:59:00 A. K. Rimkus Priimtas
Informacija
29 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2013 m. liepos 23 d. teikimo Nr. T-26(2.1) 11:59:00 - 12:02:00 P. Žagunis Įtrauktas į darbotvarkę
30 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2013 m. liepos 23 d. teikimo Nr. T-27(2.1) ir reikalavimo Nr. R-22(2.2) 12:02:00 - 12:05:00 P. Žagunis Įtrauktas į darbotvarkę