Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2013-06-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-06-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 KONTROLĖS KOMITETO IŠVADA DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. T2-133)    0_document.doc
10:05:00 - 10:08:00 V. Grigienė Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-123)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Z. Viškelienė Priimtas
3 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. T2-120)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.doc
   4_document.doc
   5_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
4 Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ (Nr. T2-132)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
5 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS (Nr. T2-104)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
6 Dėl patalpų paskirties keitimo (Nr. T2-110)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
7 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO (Nr. T2-114)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
8 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. T2-115)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
9 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-117)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
10 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. T2-121)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
11 DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Nr. T2-131)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
12 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO (Nr. T2-119)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
13 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-118)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.xls
00:00:00 - 00:00:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
14 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-116)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 S. Venslavičienė Priimtas
15 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2013–2014 M. M.“ PAKEITIMO (Nr. T2-127)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.doc
   4_document.doc
   5_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL KULTŪROS CENTRŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO (Nr. T2-106)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-111)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011-06-29 sprendimo Nr. T-155 „Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-112)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO IR PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ IR NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTUI (Nr. T2-128)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 DĖL Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2013-2014 m. m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo ir tvirtinimo (Nr. T2-129)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
21 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. T2-102)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 V. Janišienė Priimtas
22 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-31 SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS, NUSTATYTOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-103)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 V. Janišienė Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-10-16 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-105)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 V. Janišienė Priimtas
24 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ATNAUJINIMAS PANEVĖŽIO RAJONE“ RENGIMUI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ (Nr. T2-107)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė Priimtas
25 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO PATALPŲ IR ĮRANGOS ATNAUJINIMAS“ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP3-2.2-ŠMM-06-R „INVESTICIJOS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS“ (Nr. T2-109)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė Priimtas
26 DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP2-4.2-ŪM-02-K „ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ (Nr. T2-124)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė Priimtas
27 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE“ PAPILDYMO (Nr. T2-108)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė Priimtas
28 DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI (Nr. T2-122)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 E. Lunskis Priimtas
29 DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO (Nr. T2-125)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis Priimtas
30 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-126)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
   11_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis Priimtas
31 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T2-130)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
   11_document.pdf
   12_document.pdf
   13_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis Priimtas
32 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012–2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-113)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė Priimtas
Informacija
33 Informacija dėl leidimo skelbti konkursą statybų remonto darbams atlikti Piniavos darželyje-mokykloje 12:17:00 - 12:22:00 E. Lunskis Įtrauktas į darbotvarkę
34 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2013 m. birželio 7 d. teikimo Nr. T-21(2.1) 00:00:00 - 00:00:00 P. Žagunis Įtrauktas į darbotvarkę
35 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2013 m. birželio 13 d. teikimo Nr. T-23(2.1) 00:00:00 - 00:00:00 P. Žagunis Įtrauktas į darbotvarkę