Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2013-05-02 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-05-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. T2-84)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė Priimtas
2 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-91)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.xls
   4_document.doc
   5_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. T2-84)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
   3_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė Priimtas
4 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA (Nr. T2-86)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė Priimtas
5 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-87)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Valantinienė Priimtas
6 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO (Nr. T2-88)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
7 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-89)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
8 DĖL 2014 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO (Nr. T2-77)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 G. Šarkiūnienė Priimtas
9 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR PANEVĖŽIO RAJONO LIŪDYNĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO (Nr. T2-80)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
10 Dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-99)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
11 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO (Nr. T2-93)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-78)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
13 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-279 "DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR KAPITALO DIDINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-79)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
14 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. T2-97)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
15 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. T2-98)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
16 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T2-92)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.doc
   4_document.pdf
   5_document.PDF
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis Priimtas
17 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-96)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
   7_document.pdf
   8_document.pdf
   9_document.pdf
   10_document.pdf
   11_document.pdf
   12_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis Priimtas
18 DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO (Nr. T2-90)    0_document.pdf
   1_document.doc
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00 S. Glinskis Priimtas
19 DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-83)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė Priimtas
20 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO (Nr. T2-81)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.xls
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė Priimtas
21 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-01-21 SPRENDIMO NR. T-24 "DĖL PRITARIMO PROJEKTO "TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO UPYTĖS KAIME, PANEVĖŽIO RAJONE, PLĖTRA" RENGIMUI PAGAL KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ "KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA" PAPILDYMO (Nr. T2-82)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 R. Butėnaitė Priimtas
22 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO EUGENIJAI KONTRIMIENEI (Nr. T2-94)    0_document.doc
   1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
23 DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ASMENIMS (ŠEIMOMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-95)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
24 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-06 SPRENDIMO NR. T-83 "DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. T2-76)    0_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 V. Janišienė Priimtas
Papildomas klausimas
25 dėl SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-100)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė Priimtas
Informacija
26 Informacija apie kultūros centrų reorganizavimo komisijos išvadas 00:00:00 - 00:00:00 A. Pocius Įtrauktas į darbotvarkę