Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2023-04-25 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2024-04-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-127)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
10:05:00 - 10:07:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-106)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:07:00 - 10:09:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-122)    0_document.docx
10:09:00 - 10:12:00 E. Toliušis. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-123)    0_document.docx
10:12:00 - 10:15:00 E. Toliušis. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-124)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 E. Toliušis. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-125)    0_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 E. Toliušis Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plano patvirtinimo (Nr. T2-138)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:20:00 - 10:24:00 R. Samkus Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-134)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:24:00 - 10:27:00 R. Samkus Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-128)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:27:00 - 10:30:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
10 Dėl turto nuomos (Nr. T2-115)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-109)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2023 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-114)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.docx
10:34:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-107)    0_document.docx
10:37:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-112)    0_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo (Nr. T2-131)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-130)    0_document.doc
10:45:00 - 10:47:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl žemės sklypo ir nekilnojamojo turto perėmimo pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-113)    0_document.docx
10:47:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Nr. T2-108)    0_document.doc
10:50:00 - 10:52:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-110)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-116)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:54:00 - 10:56:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų 2024 metais nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-117)    0_document.docx
10:56:00 - 11:00:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-136)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 V. Savickienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-118)    0_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 V. Savickienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (*Dėl Panevėžio rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos įsteigimo, jos sudėties ir veiklos nuostatų patvirtinimo) (Nr. T2-137)    0_document.docx
   1_document.docx
11:04:00 - 11:08:00 V. Savickienė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-119)    0_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 I. Kulikauskienė Priimtas
26 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (Nr. T2-111)    0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 M. Bražėnienė Priimtas
27 Dėl Savivaldybės tarybos narių komandiravimo į Ukrainą (Nr. T2-120)    0_document.docx
11:12:00 - 11:14:00 L. Karpavičienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero apdovanojimo „Padėkos ženklas“ nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-121)    0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr.T-270 „Dėl Panevėžio rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo, kelionės išlaidų kompensavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-135)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.docx
11:16:00 - 11:18:00 S. Jasiūnienė Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-132)    0_document.docx
   1_document.pdf
11:18:00 - 11:20:00 S. Budreikienė Priimtas
31 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatus (Nr. T2-126)    0_document.docx
11:20:00 - 11:22:00 S. Budreikienė Priimtas
32 Dėl žemės sklypo nuomos teisės perleidimo (Nr. T2-133)    0_document.docx
11:22:00 - 11:24:00 D. Malinauskas Priimtas
33 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-129)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.docx
11:24:00 - 11:26:00 D. Malinauskas Priimtas
34 Dėl leidimo koreguoti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (Nr. T2-139)    0_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 D. Malinauskas Priimtas
Informacija
35 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
11:28:00 - 11:35:00 A. Pocius Priimtas
36 Informacija apie vandentvarkos projektus Panevėžio rajono savivaldybėje 11:35:00 - 11:40:00 V. Virbalas Priimtas
37 Kita informacija 11:40:00 - 11:45:00 A. Pocius Priimtas