Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2024-03-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2024-03-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-78)    0_document.docx
   1_document.doc
10:05:00 - 10:07:00 Š. Karalevičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Kanapeckienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-82)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-90)    0_document.doc
   1_document.docx
   2_document.pdf
   3_document.pdf
10:09:00 - 10:12:00 V. Kanapeckienė Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2023 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-99)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:12:00 - 10:15:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
5 Dėl VŠĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-104)    0_document.doc
10:15:00 - 10:17:00 R. Valantinienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-102)    0_document.doc
10:17:00 - 10:25:00 R. Valantinienė Priimtas
7 Dėl leidimo viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika įsigyti tarnybinį automobilį (Nr. T2-77)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
8 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai (Nr. T2-81)    0_document.docx
10:27:00 - 10:30:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
9 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-72)    0_document.doc
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Nr. T2-73)    0_document.doc
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl nekilnojamųjų daiktų perėmimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-71)    0_document.doc
   1_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos“ pakeitimo (Nr. T2-75)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-80)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-93)    0_document.docx
10:40:00 - 10:43:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-89)    0_document.docx
10:43:00 - 10:48:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl turto nuomos (Nr. T2-74)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2024–2026 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo (Nr. T2-83)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 R. Samkus Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-88)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:52:00 - 10:55:00 R. Samkus Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-103)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 R. Samkus Priimtas
20 Dėl valstybinės reikšmės kelių ruožų su žvyro danga asfaltavimo prioritetinės eilės patvirtinimo (Nr. T2-86)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:57:00 - 11:00:00 R. Samkus Priimtas
21 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ (Nr. T2-95)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 M. Bražėnienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Priimtas
22 Dėl pritarimo Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos projekto rengimui ir įgyvendinimui (Nr. T2-94)    0_document.docx
11:03:00 - 11:07:00 M. Bražėnienė Priimtas
23 Dėl pritarimo Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projekto įgyvendinimui (Nr. T2-85)    0_document.docx
11:07:00 - 11:10:00 M. Bražėnienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės narystės asociacijoje „Panevėžio rajono vietos veiklos grupė“ pakeitimo (Nr. T2-84)    0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 M. Bražėnienė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-96)    0_document.docx
11:12:00 - 11:15:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
26 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E. G. (Nr. T2-92)    0_document.docx
11:15:00 - 11:18:00 V. Savickienė Priimtas
27 Dėl pavedimo Panevėžio rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus (Nr. T2-97)    0_document.docx
11:18:00 - 11:20:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-91)    0_document.doc
11:20:00 - 11:22:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais patvirtinimo (Nr. T2-98)    0_document.docx
11:22:00 - 11:24:00 A. K. Rimkus Priimtas
30 Dėl Metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-100)    0_document.docx
11:22:00 - 11:24:00 A. K. Rimkus Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-101)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 A. K. Rimkus Priimtas
32 Dėl 2007 m. rugsėjo 18 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. Ž5-156 nutraukimo šalių susitarimu (Nr. T2-79)    0_document.docx
11:28:00 - 11:30:00 A. Slušnytė Priimtas
33 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“ (Nr. T2-76)    0_document.docx
   1_document.pdf
11:30:00 - 11:32:00 Z. Bakanienė Priimtas
Papildomas klausimas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narės Lauros Mackevičienės komandiravimo į Belgijos Karalystę (Nr. T2-105)    0_document.docx
11:32:00 - 11:35:00 L. Karpavičienė Priimtas
Informacija
35 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos 2023 metų ataskaitą  0_document.pdf
11:35:00 - 11:40:00 A. Narbutienė. Kviečiamieji į posėdį D. Petraitis Priimtas
36 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
11:40:00 - 11:45:00 A. Pocius Priimtas