Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2024-02-15 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2024-02-15 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-53)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.xlsx
   9_document.xlsx
   10_document.xlsx
   11_document.xlsx
   12_document.xlsx
   13_document.xlsx
   14_document.xlsx
   15_document.xlsx
   16_document.xlsx
   17_document.xlsx
   18_document.xlsx
   19_document.xlsx
10:05:00 - 10:07:00 M. Bražėnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-47)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
10:07:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-54)    0_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl sveikatos centro steigimo Panevėžio rajono savivaldybėje (Nr. T2-61)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.pdf
10:12:00 - 10:15:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
5 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ (Nr. T2-55)    0_document.docx
   1_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė. Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-48)    0_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2024 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-56)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį A. Busila Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024–2026 metų nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos patvirtinimo (Nr. T2-44)    0_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 S. Jasiūnienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-40)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 P. Žagunis Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl spaudinių leidybos projektų vertinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-43)    0_document.docx
10:27:00 - 10:30:00 M. Paipulienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-70)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 L. Karpavičienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-42)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 L. Karpavičienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-39)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 L. Karpavičienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-41)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 L. Karpavičienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-64)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 J. Masiokas Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-66)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 P. Nevulis Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-49)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 D. Židonis Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-58)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 V. Savickienė Priimtas
19 Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-60)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-59)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 V. Savickienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2023 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-50)    0_document.doc
10:50:00 - 10:52:00 A. Kisielis Priimtas
22 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-62)    0_document.docx
10:52:00 - 10:55:00 A. Čiegytė Priimtas
23 Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Panevėžio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-57)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 A. Čiegytė Priimtas
24 Dėl keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-51)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2024 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-65)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 A. Čiegytė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-63)    0_document.docx
11:02:00 - 11:05:00 A. Čiegytė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos“ pakeitimo (Nr. T2-46)    0_document.docx
11:05:00 - 11:08:00 A. Čiegytė Priimtas
28 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-45)    0_document.doc
11:08:00 - 11:11:00 A. Čiegytė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-67)    0_document.docx
   1_document.docx
11:11:00 - 11:13:00 D. Malinauskas Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-68)    0_document.docx
   1_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 D. Malinauskas Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-69)    0_document.docx
11:15:00 - 11:17:00 D. Juodelienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024-2027 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-52)    0_document.docx
11:17:00 - 11:20:00 D. Juodelienė Priimtas