Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2024-01-25 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2024-01-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl kadencijos nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Vidutei Kanapeckienei (Nr. T2-4)    0_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 L. Karpavičienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-31)    0_document.docx
10:07:00 - 10:10:00 L. Karpavičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-8)    0_document.docx
10:10:00 - 10:12:00 L. Karpavičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:12:00 - 10:15:00 L. Karpavičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-30)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 L. Karpavičienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-2)    0_document.doc
10:17:00 - 10:20:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-3)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 I. Kulikauskienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos, Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-34)    0_document.docx
   1_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 I. Kulikauskienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-307 ,,Dėl atstovavimo Panevėžio rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-35)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 I. Kulikauskienė Priimtas
10 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-38)    0_document.docx
10:27:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-32)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:30:00 - 10:32:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-1)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl autobusų stočių steigimo Panevėžio rajone tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-7)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-23)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 V. Savickienė Priimtas
15 Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Panevėžio rajono gyventojams dydžių nustatymo (Nr. T2-24)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 V. Savickienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-33)    0_document.docx
   1_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 V. Savickienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-10)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 V. Savickienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 V. Savickienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-36)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 V. Savickienė Priimtas
20 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A. N. (Nr. T2-15)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 V. Savickienė Priimtas
21 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą R. D. (Nr. T2-14)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 V. Savickienė Priimtas
22 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą R. Ž. (Nr. T2-13)    0_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 V. Savickienė Priimtas
23 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ (Nr. T2-37)    0_document.docx
   1_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 R. Valantinienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-22)    0_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 R. Valantinienė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių 2024-2026 metų programos patvirtinimo (Nr. T2-21)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 S. Budreikienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo (Nr. T2-20)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 S. Budreikienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patviirtinimo (Nr. T2-25)    0_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 D. Malinauskas Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-27)    0_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 D. Malinauskas Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-26)    0_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 D. Malinauskas Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-28)    0_document.docx
11:08:00 - 11:11:00 D. Malinauskas Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-29)    0_document.docx
11:11:00 - 11:14:00 D. Malinauskas Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo, vietinės reikšmės kelių statybos ir melioracijos statinių rekonstravimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektui“ pakeitimo (Nr. T2-19)    0_document.docx
   1_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 R. Samkus Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-16)    0_document.docx
11:16:00 - 11:18:00 A. K. Rimkus Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Panevėžio rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo, kelionės išlaidų kompensavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-17)    0_document.doc
   1_document.docx
11:18:00 - 11:21:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 2023 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-18)    0_document.docx
11:21:00 - 11:23:00 A. K. Rimkus Priimtas
36 Dėl tęstinės investicinės priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ Panevėžio rajonui 2024 metams skirtų lėšų panaudojimo programos patvirtinimo (Nr. T2-12)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
11:23:00 - 11:25:00 Z. Bakanienė Priimtas
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-6)    0_document.docx
11:25:00 - 11:28:00 Z. Bakanienė Priimtas
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2023 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-9)    0_document.docx
11:28:00 - 11:30:00 Z. Bakanienė Priimtas
Informacija
39 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
11:30:00 - 11:35:00 A. Pocius Priimtas