Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2023-12-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-12-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-298)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:15:00 - 10:19:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl pritarimo Panevėžio rajono 2024–2029 m. vietos plėtros strategijai (Nr. T2-300)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.docx
   3_document.pdf
10:19:00 - 10:22:00 M. Bražėnienė. Kviečiamieji į posėdį V. Juodagalvytė-Baranovskaja Priimtas
3 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (Nr. T2-295)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 M. Bražėnienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybo 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-289)    0_document.docx
10:24:00 - 10:26:00 L. Karpavičienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
5 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Vidutei Kanapeckienei (Nr. T2-286)    0_document.docx
10:26:00 - 10:28:00 L. Karpavičienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų 2024 metais nustatymo (Nr. T2-303)    0_document.docx
10:28:00 - 10:30:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
7 Dėl išlaidų finansinių normatyvų 2024 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-292)    0_document.docx
10:30:00 - 10:32:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-294)    0_document.docx
10:32:00 - 10:34:00 V. Savickienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-302)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 V. Savickienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 V. Savickienė Priimtas
11 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą M.K. (Nr. T2-304)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį V. Chirv Priimtas
12 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą O. B. V. (Nr. T2-301)    0_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį V. Chirv Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-291)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 V. Savickienė Priimtas
14 Dėl 2024 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-307)    0_document.docx
10:44:00 - 10:47:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-299)    0_document.docx
10:47:00 - 10:50:00 R. Valantinienė Priimtas
16 Dėl įgaliojimo Panevėžio rajono savivaldybės merui pasirašyti Ramygalos miesto ir miestelių teritorijų ribose esančių valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo–priėmimo aktus (Nr. T2-312)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 D. Malinauskas Priimtas
17 Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo (Nr. T2-311)    0_document.docx
10:52:00 - 10:55:00 D. Malinauskas Priimtas
18 Dėl viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-309)    0_document.docx
10:55:00 - 10:57:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2023 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-297)    0_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-296)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ pakeitimo (Nr. T2-285)    0_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-288)    0_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 A. Čiegytė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-305)    0_document.docx
11:06:00 - 11:09:00 A. Čiegytė Priimtas
24 Dėl neatleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. T2-287)    0_document.doc
11:09:00 - 11:12:00 A. Čiegytė Priimtas
25 Dėl nuostolių neatlyginimo (Nr. T2-290)    0_document.doc
11:12:00 - 11:15:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį buvęs žemės sklypo nuomininkas Nepriimtas
26 Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos (Nr. T2-310)    0_document.docx
11:15:00 - 11:18:00 A. Čiegytė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2024-2026 metų plano ir Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2024 metų plano patvirtinimo (Nr. T2-306)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.pdf
11:18:00 - 11:20:00 R. Samkus Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-308)    0_document.docx
11:20:00 - 11:23:00 Z. Bakanienė Priimtas
Informacija
29 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
11:23:00 - 11:30:00 A. Pocius Priimtas