Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2023-06-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-06-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-167)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Daiva Ulianskienė Priimtas
2 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-149)    0_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 Daiva Ulianskienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-148)    0_document.docx
10:10:00 - 10:13:00 Daiva Ulianskienė Priimtas
4 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-173)    0_document.docx
   1_document.doc
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.docx
   15_document.docx
10:13:00 - 10:17:00 Algirdas Kęstutis Rimkus. Kviečiamieji į posėdį Vilmantas Vapsva. Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje tvarkos aprašo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-172)    0_document.docx
   1_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje komisijos sudarymo (Nr. T2-170)    0_document.docx
10:20:00 - 10:23:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-171)    0_document.doc
   1_document.docx
10:23:00 - 10:26:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
8 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ veiklą „Sukurti ir įdiegti įtraukiojo ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ar labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ (Nr. T2-178)    0_document.docx
10:26:00 - 10:30:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-161)    0_document.docx
   1_document.docx
10:30:00 - 10:33:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
10 Dėl Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-160)    0_document.docx
   1_document.docx
10:33:00 - 10:36:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
11 Dėl pritarimo bendradarbiavimo su Vytauto Didžiojo universitetu sutarties projektui ir jos pasirašymui (Nr. T2-153)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 Algirdas Kęstutis Rimkus Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-176)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:38:00 - 10:42:00 Aldona Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį Valerijus Baranovskis. Priimtas
13 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-159)    0_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 Aldona Čiegytė Priimtas
14 Dėl turto nuomos (Nr. T2-169)    0_document.docx
10:45:00 - 10:48:00 Aldona Čiegytė Priimtas
15 Dėl leidimo viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai perduoti turtą pagal panaudos sutartį (Nr. T2-168)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 Aldona Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-154)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:50:00 - 10:52:00 Aldona Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-166)    0_document.docx
   1_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 Aldona Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-144)    0_document.docx
   1_document.docx
10:54:00 - 10:57:00 Stasė Venslavičienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-162)    0_document.docx
   1_document.docx
10:57:00 - 11:00:00 Renata Valantinienė Priimtas
20 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. T2-152)    0_document.docx
11:00:00 - 11:02:00 Renata Valantinienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-163)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.xlsx
   11_document.xlsx
   12_document.docx
   13_document.docx
   14_document.xlsx
   15_document.xlsx
   16_document.docx
   17_document.docx
   18_document.xlsx
   19_document.xlsx
   20_document.docx
   21_document.docx
   22_document.xlsx
   23_document.xlsx
   24_document.docx
   25_document.docx
   26_document.xlsx
   27_document.xlsx
   28_document.docx
   29_document.docx
   30_document.xlsx
   31_document.xlsx
   32_document.docx
   33_document.docx
   34_document.xlsx
   35_document.xlsx
   36_document.docx
   37_document.docx
   38_document.docx
   39_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 Miglė Bražėnienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-151)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.xlsx
11:04:00 - 11:06:00 Miglė Bražėnienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-156)    0_document.docx
   1_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 Miglė Bražėnienė Priimtas
24 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (Nr. T2-157)    0_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 Miglė Bražėnienė Priimtas
25 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. T2-158)    0_document.docx
11:10:00 - 11:12:00 Miglė Bražėnienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo (Nr. T2-147)    0_document.doc
11:12:00 - 11:14:00 Rūta Vaitkūnienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (Nr. T2-165)    0_document.docx
11:14:00 - 11:16:00 Rūta Vaitkūnienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl išmokos dydžio ir atsiskaitymo tvarkos nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičiams“ pakeitimo (Nr. T2-146)    0_document.docx
   1_document.docx
11:16:00 - 11:18:00 Rūta Vaitkūnienė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-177)    0_document.docx
11:18:00 - 11:20:00 Rūta Vaitkūnienė Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-174)    0_document.docx
11:20:00 - 11:22:00 Rūta Vaitkūnienė Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-175)    0_document.docx
11:22:00 - 11:24:00 Virginija Savickienė Priimtas
32 Dėl Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. T2-145)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
   5_document.pdf
   6_document.pdf
11:24:00 - 11:26:00 Donatas Malinauskas. Kviečiamieji į posėdį Eglė Garnytė. Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-150)    0_document.docx
   1_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 Donatas Malinauskas Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-155)    0_document.docx
11:28:00 - 11:30:00 Donatas Malinauskas Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-164)    0_document.docx
11:30:00 - 11:32:00 Daiva Juodelienė Priimtas
Informacija
36 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
11:32:00 - 11:40:00 Antanas Pocius Priimtas