Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2023-03-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-03-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-63)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:05:00 - 10:35:00 P. Žagunis. Kviečiamieji į posėdį Administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-58)    0_document.docx
   1_document.docx
10:35:00 - 10:45:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį Administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo (Nr. T2-89)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.jpg
10:45:00 - 10:50:00 R. Samkus. Kviečiamieji į posėdį G. Sakalauskienė Priimtas
4 Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-88)    0_document.docx
   1_document.docx
10:50:00 - 10:55:00 R. Samkus. Kviečiamieji į posėdį G. Sakalauskienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2023–2025 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo (Nr. T2-66)    0_document.docx
10:55:00 - 10:58:00 R. Čereškienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-87)    0_document.docx
   1_document.xlsx
10:58:00 - 11:01:00 R. Čereškienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-93)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
11:01:00 - 11:06:00 E. Lunskis. Kviečiamieji į posėdį D. Buzas, R. Sinkevičienė, G. Ulys, M. Varnas Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-90)    0_document.docx
   1_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 E. Lunskis Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. T2-94)    0_document.docx
11:08:00 - 11:13:00 I. Kulikauskienė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-75)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
11:13:00 - 11:16:00 Š. Karalevičienė Priimtas
11 Dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-57)    0_document.docx
11:16:00 - 11:18:00 Š. Karalevičienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-72)    0_document.docx
   1_document.docx
11:18:00 - 11:20:00 Š. Karalevičienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-65)    0_document.docx
11:20:00 - 11:22:00 Š. Karalevičienė Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2022 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-76)    0_document.docx
   1_document.pdf
11:22:00 - 11:24:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 metų rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-78)    0_document.docx
11:24:00 - 11:26:00 R. Valantinienė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-79)    0_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 R. Valantinienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-68)    0_document.doc
11:28:00 - 11:30:00 R. Valantinienė Priimtas
18 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo (Nr. T2-82)    0_document.docx
11:30:00 - 11:32:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
19 Dėl turto perdavimo valstybės nuosavybėn (Nr. T2-81)    0_document.docx
11:32:00 - 11:34:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį Šinkūnienė Priimtas
20 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Nr. T2-59)    0_document.doc
11:34:00 - 11:36:00 A. Čiegytė Priimtas
21 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-69)    0_document.docx
11:36:00 - 11:38:00 A. Čiegytė Priimtas
22 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-60)    0_document.doc
11:38:00 - 11:40:00 A. Čiegytė Priimtas
23 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijai (Nr. T2-91)    0_document.docx
11:40:00 - 11:42:00 A. Čiegytė Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2023 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatus (Nr. T2-84)    0_document.docx
11:42:00 - 11:44:00 M. Bražėnienė Priimtas
25 Dėl pritarimo projektų rengimui ir įgyvendinimui pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Nr. T2-83)    0_document.docx
11:44:00 - 11:46:00 M. Bražėnienė Priimtas
26 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal 2021–2027 m. Interreg Baltijos jūros regiono programą (Nr. T2-85)    0_document.docx
11:46:00 - 11:48:00 M. Bražėnienė Priimtas
27 Dėl pritarimo Panevėžio rajono ir Radechivo savivaldybių ketinimų bendradarbiauti protokolo projektui ir jo pasirašymui (Nr. T2-70)    0_document.docx
11:48:00 - 11:50:00 M. Bražėnienė Priimtas
28 Dėl pritarimo Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos projektų rengimui ir įgyvendinimui (Nr. T2-71)    0_document.docx
11:50:00 - 11:52:00 M. Bražėnienė Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-73)    0_document.docx
11:52:00 - 11:54:00 S. Venslavičienė Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-67)    0_document.docx
11:54:00 - 11:56:00 V. Savickienė Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais patvirtinimo (Nr. T2-77)    0_document.docx
11:56:00 - 11:58:00 A. K. Rimkus Priimtas
32 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-74)    0_document.docx
11:58:00 - 12:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo (Nr. T2-92)    0_document.docx
   1_document.docx
12:00:00 - 12:02:00 S. Budreikienė Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-80)    0_document.docx
12:02:00 - 12:04:00 S. Budreikienė Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-86)    0_document.doc
   1_document.docx
   2_document.pdf
   3_document.pdf
12:04:00 - 12:06:00 V. Kanapeckienė Priimtas
36 Dėl tęstinės investicinės priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ Panevėžio rajonui 2023 metams skirtų lėšų panaudojimo programos patvirtinimo (Nr. T2-64)    0_document.docx
12:06:00 - 12:08:00 Z. Bakanienė Priimtas
37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-61)    0_document.doc
   1_document.docx
12:08:00 - 12:10:00 Z. Bakanienė Priimtas
Informacija
38 Informacija apie vietos parinkimą skulptūrai „Lietuvos žemdirbiui“ 12:10:00 - 12:12:00 Z. Bakanienė Priimtas
39 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
12:12:00 - 12:15:00 P. Žagunis Priimtas