Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2023-01-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-01-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-17)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.xlsx
   4_document.docx
   5_document.xlsx
   6_document.docx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
   9_document.xlsx
   10_document.docx
   11_document.xlsx
   12_document.docx
   13_document.xlsx
   14_document.docx
   15_document.xlsx
   16_document.docx
   17_document.xlsx
   18_document.docx
   19_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 M. Bražėnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-30)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:07:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-4)    0_document.docx
10:10:00 - 10:13:00 A. Pocius Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-26)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
5 Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Panevėžio rajono gyventojams dydžių nustatymo (Nr. T2-8)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
6 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-23)    0_document.doc
10:17:00 - 10:20:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas. Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-32)    0_document.docx
10:20:00 - 10:23:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
8 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-2)    0_document.docx
   1_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-22)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-20)    0_document.doc
10:27:00 - 10:29:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo (Nr. T2-21)    0_document.docx
10:29:00 - 10:31:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-7)    0_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-6)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl žemės sklypo įsigijimo Savivaldybės funkcijoms vykdyti (Nr. T2-31)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto (vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių) perėmimo Savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-280)    0_document.doc
   1_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-24)    0_document.docx
10:39:00 - 10:41:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2022 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-9)    0_document.doc
10:41:00 - 10:43:00 V. Kuliešienė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-18)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-16)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 S. Venslavičienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-13)    0_document.docx
10:47:00 - 10:49:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji į posėdį R. Bagdonienė Priimtas
21 Dėl pritarimo mokslo paskirties pastato, STEAM centro, prie Panevėžio r. Velžio gimnazijos projektavimo ir statybos darbams (Nr. T2-29)    0_document.docx
10:49:00 - 10:52:00 A. K. Rimkus Priimtas
22 Dėl Panevėžio r. Piniavos mokyklos-darželio, Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“, Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“, Panevėžio r. Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ ir Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-3)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 A. K. Rimkus Priimtas
23 Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo kaštų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-25)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 Dėl studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 2022 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-5)    0_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 A. K. Rimkus Priimtas
25 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (Nr. T2-27)    0_document.doc
10:58:00 - 11:00:00 R. Valantinienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-12)    0_document.docx
11:00:00 - 11:12:00 S. Budreikienė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-19)    0_document.docx
   1_document.docx
11:12:00 - 11:14:00 S. Budreikienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-28)    0_document.docx
11:14:00 - 11:17:00 R. Samkus Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2022 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-1)    0_document.docx
11:17:00 - 11:19:00 Z. Bakanienė Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-10)    0_document.docx
11:19:00 - 11:21:00 Z. Bakanienė Priimtas
31 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-14)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.docx
11:21:00 - 11:23:00 D. Malinauskas Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-11)    0_document.docx
11:23:00 - 11:25:00 D. Malinauskas Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-15)    0_document.docx
11:25:00 - 11:27:00 D. Malinauskas Priimtas
Informacija
34 Informacija apie reikalavimą dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo 11:27:00 - 11:30:00 P. Žagunis Priimtas
35 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
11:30:00 - 11:35:00 P. Žagunis Priimtas