Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2022-12-15 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-12-15 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-269)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
09:05:00 - 09:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-247)    0_document.docx
09:08:00 - 09:10:00 Š. Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo (Nr. T2-260)    0_document.docx
   1_document.docx
09:10:00 - 09:12:00 M. Bražėnienė. Kviečiamieji į posėdį V. Sabutis Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-249)    0_document.docx
09:12:00 - 09:14:00 M. Bražėnienė Priimtas
5 Dėl pritarimo projekto „2024–2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas“ įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Leader programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ (Nr. T2-248)    0_document.docx
09:14:00 - 09:16:00 M. Bražėnienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų 2023 metais nustatymo (Nr. T2-276)    0_document.docx
09:16:00 - 09:19:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
7 Dėl išlaidų finansinių normatyvų 2023 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-275)    0_document.docx
09:19:00 - 09:22:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-277)    0_document.docx
09:22:00 - 09:25:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
9 Dėl pritarimo integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui (Nr. T2-271)    0_document.docx
09:25:00 - 09:28:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
10 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą (Nr. T2-265)    0_document.docx
09:28:00 - 09:30:00 V. Savickienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-273)    0_document.docx
09:30:00 - 09:33:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
12 Dėl nepriklausomo audito atlikimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje (Nr. T2-268)    0_document.doc
09:33:00 - 09:35:00 R. Valantinienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-267)    0_document.docx
09:35:00 - 09:37:00 R. Valantinienė Priimtas
14 Dėl auditoriaus ar audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo viešojoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje (Nr. T2-257)    0_document.doc
09:37:00 - 09:40:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
15 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-263)    0_document.docx
09:40:00 - 09:42:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-258)    0_document.doc
09:42:00 - 09:44:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Nr. T2-256)    0_document.doc
09:44:00 - 09:46:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-259)    0_document.docx
09:46:00 - 09:48:00 A. Čiegytė Priimtas
19 Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo (Nr. T2-264)    0_document.docx
09:48:00 - 09:50:00 A. Čiegytė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-262)    0_document.docx
09:50:00 - 09:53:00 S. Venslavičienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-261)    0_document.docx
09:53:00 - 09:55:00 S. Venslavičienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio r. Raguvos gimnazijos, Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos, Panevėžio r. Smilgių gimnazijos ir Panevėžio r. Velžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-270)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
09:55:00 - 09:57:00 A. K. Rimkus Priimtas
23 Dėl 2023 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-279)    0_document.doc
   1_document.docx
09:57:00 - 10:00:00 A. K. Rimkus Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės individualių geriamojo vandens gavybos įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-251)    0_document.docx
   1_document.docx
10:00:00 - 10:03:00 R. Samkus Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021-2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano patvirtinimo (Nr. T2-250)    0_document.docx
   1_document.docx
10:03:00 - 10:05:00 R. Samkus Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-266)    0_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 A. Paukštė Priimtas
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo internetinėje svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-274)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 I. Kulikauskienė Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr. T2-278)    0_document.docx
10:09:00 - 10:11:00 D. Malinauskas Priimtas
29 Dėl specialiojo plano pripažinimo bendrojo plano sudedamąja dalimi (Nr. T2-272)    0_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 D. Malinauskas Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-254)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 D. Malinauskas Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-253)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 D. Malinauskas Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 metų programos patvirtinimo (Nr. T2-255)    0_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 D. Malinauskas Priimtas
Informacija
33 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
10:20:00 - 10:25:00 P. Žagunis Priimtas